Projektdeltagere

Billedkunstens økonomiske rum 2016. Marked, indtjening og entreprenørskab blandt danske billedkunstnere


Abstract:

I 1998 udkom rapporten ”Billedkunstens økonomiske rum – markedets samlede størrelse” (Trine Bille Hansen et al., 1998). Det overordnede formål med undersøgelsen var at belyse de økonomiske vilkår for billedkunstfaget i Danmark. Rapporten var den første og eneste undersøgelse, der har belyst den samlede omsætning af billedkunst i Danmark. I rapporten analyseres markedets samlede størrelse. Det samlede marked – både privat og offentligt – for billedkunst i Danmark blev belyst ved, så vidt muligt at opgøre den daværende størrelsesorden af de forskellige indkomstkilder, der var til rådighed for billedkunstfaget (efterspørgslen fra private og det offentlige, kunstnerrettigheder m.m.). Billedkunstens økonomiske vilkår er ikke blevet undersøgt i Danmark siden 1998. Der er sket meget siden, ikke mindst på grund af den stigende internationalisering af markedet. Der er derfor behov for at belyse og undersøge, hvordan forholdene ser ud i dag. Projektet skal give ny viden om markedet, indtjening og entreprenørskab blandt danske billedkunstnere, og kan dermed også fungere som redskab for alle interessenter på området i forhold til at undersøge behovet for justeringer i forskellige ordninger, der kan fremme den professionelle kunst og billedkunsten som erhverv. Projektet vil give et bud på hvordan man fremadrettet kan lave faste, årlige kørsler af træk fra Danmarks statistik og evt. spørgeskemaer, så man kan få gentaget dele af undersøgelsen og dermed få en monitorering af feltet. Herudover vil projektet følge og branchestatistikken: Visuel kunst i tal, som Norges Kulturråds FoU udvalg netop har bevilget penge til, og som skal udarbejdes i løbet af efteråret 2016. Generelt lægges der vægt på, at undersøgelsen i en vis udstrækning kan sammenlignes med tilsvarende undersøgelser i andre land, fx Norge (Heian, Mari T. et al., 2008, 2015).

Type:

Multiple financing sources

Bevillingsgiver:

Bikubenfonden, Statens Kunstfond, Ny Carlsbergfondet

Institut:

Institut for Ledelse, Politik og Filosofi

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-09-2016

Slutdato:

30-06-2019

The page was last edited by: Dean's Office of Research