Kvalitet i oversættelse af strategier


 

Abstract:

Projektet tager udgangspunkt i den traditionelle problemstilling i strategisk arbejde: Hvordan sikrer organisationer at deres strategler udføres? Tidligere studier viser at 60-80 procent af alle organisationer har ikke held til at nå de mål, de har opstillet i deres strategiplan. Det handler dog ikke kun om held, men også om kompetencer. Den nyeste forskning viser at strategler oversættes og redigeres, inden de implementeres. Dette har hidtil været overset, da det har været antaget at organisationer implementerer strategier. Det viser sig dog at de implementerer deresoversættelser af strategierne. Det giver anledning til bade bekymring og håb. Bekymring, fordi kompetencerne til at oversætte strategier er oversete og ubeskrevet i bade strategilitteraturen og i organisationers praktiske arbejde. Håb, fordi det nu er muligt at studere, hvad det kræver for at skabe gode oversættelser af strategler, og det er temaet, som dette projekt fokuserer på.Forskningen er empirisk baseret på studier i Holstebro Kommune, VIA samt B&U Forvaltningen, Odense Kommune med aktionsforskning som et centralt elementProjektet er det første af sin art, der undersøger kvalitet i oversættelser og har derfor allerede nu bevågenhed fra en bred kreds af akademikere og praktikere, da det har potentiale til at bade forandre og forbedre organisationers udbytte af deres strategiske arbejde.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Holstebro Kommune, Odense Kommune, Professionshøjskolen Via University College

Samarbejdspartnere:

Holstebro Kommune, Professionshøjskolen VIA University College , Odense Kommune

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-05-2014

Slutdato:

01-07-2017

The page was last edited by: Dean's Office of Research