Projektdeltagere

Undersøgelse af regler og praksis om ligeløn for arbejde af samme værdi (EQUALVALUE)


Abstract:

Formålet med projektet er at fremskaffe viden om, hvad der findes af nye undersøgelser, analyser, domme, lovtekster og andre relevante værktøjer til at vurdere, hvorvidt arbejde i relation til ligeløn skal/kan anses for at have samme værdi. Der vil blive indsamlet viden fra udlandet, navnlig fra de andre nordiske lande.

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

Landsorganisationen i Danmark

Institut:

CBS Law

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-02-2011

Slutdato:

31-01-2012

The page was last edited by: Dean's Office of Research