Projektdeltagere

Ledelse og Organisering i gymnasiet og VUC - 2 (Ledelse og Organisering i gymnasiet og VUC - 2)


Abstract:

Fokus i forskningsprojektet er på, hvordan ledelse og organisering tager nye former i stx og hf/VUC efter reformen 2005 og selveje 2007. Forskningsprojektet stiller skarpt på en række af de begreber, der blev introduceret i reformen som teamsamarbejde, fagligt samspil og progression og undersøger, hvordan de bliver forankret på de enkelte skoler. Disse begreber sætter forandringer i ledelse af professioner i spil.

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

Landsforeningen for Matematiklærere, Fysiklærere og Kemilærere

Institut:

Institut for Ledelse, Politik og Filosofi

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-10-2011

Slutdato:

01-04-2013

The page was last edited by: Dean's Office of Research