Economic competitiveness and/or Science in Society: The role of publicly funded research in the private sector (The role of publicly funded research in the private sector)


 

Abstract:

Dette projekt bidrager direkte til en samfundsaktuel diskussion om den offentligt finansierede forsknings betydning for virksomheders konkurrenceevne. Ofte fremføres forskningspolitiske tiltag primært på baggrund af en økonomisk model, hvori denoffentlige forskning anses for at bidrage direkte til virksomheders øgede konkurrenceevne. Dette projekt undersøger hvordan virksomheder selv begrunder deres engagement i offentlig forskning, ud fra en hypotese om at virksomheder bruger en langrække forklaringsmodeller til at argumentere for offentlig forskning, hvoriblandt 'øget konkurrenceevne' kun er en model. Ved at karakterisere dette spektrum af forklaringsmodeller kan projektet bidrage til at nuancere den danskeforskningspolitiske debat.

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

Carlsbergfondet

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-01-2015

Slutdato:

31-12-2017

The page was last edited by: Dean's Office of Research