Projektdeltagere

Ledelse, arbejdsfællesskaber, kerneopgave og Stress (Stress)


Abstract:

Formålet med projektet er at udvikle og afprøve nye kommunikations- og læringsværktøjer til at forebygge stressrelateret sygefravær. Værktøjerne tager afsæt i Pernille Steen Pedersens forskning.Projektet går helt nye veje ved at flytte fokus fra det individuelle til det relationelle og lære at forstå hinandens reaktionsmønstre – med henblik på at skabe større handlingskompetence - ved at tage afsæt i ny forskning, der beskriver skam som et nyt arbejdsmiljøproblem i forbindelse med stressrelateret sygefravær. Der vil være et særligt fokus på at understøtte arbejdsfællesskaber, og ikke mindst på at lederen skal påtage sig et særligt ledelsesansvar, såvel som at medarbejderne skal inddrages.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Rudersdal Kommune, Skanderborg Kommune, Forhandlingsfællesskabet Fremfærd, Københavns Kommune

Institut:

Institut for Ledelse, Politik og Filosofi

Samarbejdspartnere:

Skanderborg Kommune, Københavns Kommune, Rudersdal Kommune

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-09-2017

Slutdato:

29-02-2020

The page was last edited by: Dean's Office of Research