Projektdeltagere

Designing the Next-Generation Crowd Platforms (Crowd Platforms)


Abstract:

Crowdsourcing findes i mange forskellige udgaver -og mange segmenter af samfundet -herunder virksomheder -orienterer sig mod disse digitale samfundsmiljøer. Crowdsourcing målretter sig mod alt fra at finansiere individuelle initiativer til finansiering af fremtidens innovationer. I Danmark viser både oprettelsen af Dansk Crowdfunding Association og regeringens øgede fokus på crowdfunding, , den stigende anerkendelse af crowdsourcing, som et integreret aspekt af det danske samfund. Som det vilde vesten i gamle dage er crowdsourcing fænomenet både spændende og i høj grad udfordrende. Deltagerne i crowdfunding fællesskaber bør både værdsættes og beskyttes mod udnyttelse. Derfor ønsker vi at gennemføre et forskningsprojekt meden sammenligning af natioanl crowd-adfærd på eksisterende crowd platforme i henholdsvis Danmark og Hong Kong. Vi vilbelyse, hvad der motiverer bidragsydere til crowdsourcing til at bidrage og til at deltage i disse fællesskaber, samt de typer risici, de støder på i denne proces. Vi vil udarbejde et blueprint for udformning af crowd-platforme, der vil hjælpe bidragsydere med at styrke værdien af deres deltagelse og reducere deres risiko-eksponering på disse platforme, hvilket i sidste ende vil gavne samfundet som helhed.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Danmarks frie forskningsfond

Samarbejdspartnere:

City University of Hong Kong

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-09-2018

Slutdato:

10-09-2019

The page was last edited by: Dean's Office of Research