Projektdeltagere

  • Coordinator: Marie Sundby Palle Nickelsen

Innovation i dansk velfærdsledelse: Mulighedsbetingelser og handlingsveje i ledelse af fremtidens reformer af velfærdsstatens institutioner og praksis. (Innovation i dansk velfærdsledelse)


 

Abstract:

Målet med dette erhvervsph.d.-projekt er at analysere de styringsmæssige mulighedsbetingelser og praktiske handlingsveje for styring i de nye reformer. Projektet undersøger, hvordan forvaltningsledelse og institutionsledelse kan praktiseres i fremtidens komplekse reformlandskab, og hvordan styringstiltag og ledelsespraksis påvirker relationen mellem de initierende politiske og administrative reformaktører på det nationale niveau og de implementerende parter i regioner, kommuner og velfærdsinstitutioner.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Innovationsfonden/Erhvervsph.d.

Samarbejdspartnere:

Finansministeriet

Status:

Afsluttet

Startdato:

13-10-2014

Slutdato:

13-10-2017

The page was last edited by: Dean's Office of Research