Globale Problematikker – Integrering af Forskellige Perspektiver på Social Ulighed


Abstract:

Formålet med projektet er at samle en gruppe forskere fra Afrika, Asien og Europa for at evaluere konsekvenserne af særlige økonomiske zoner (SEZ’er) for udvikling og social ulighed i tre voksende økonomier Ghana, Indien og Vietnam. Disse tre lande giver cases på forskellige niveauer af integration i den globale produktionsværdikæde på to forskellige kontinenter.

Type:

Private (International)

Bevillingsgiver:

Riksbankens Jubileumsfond

Institut:

Institut for International Økonomi, Politik og Business

Samarbejdspartnere:

Institut fur Weltwirtschaft IFW, University of Ghana, National Center for Socio-Economic Information and Forecast, Jadavpur University

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-05-2020

Slutdato:

01-06-2021

The page was last edited by: Dean's Office of Research