Projektdeltagere

  • Partner: Ole Helmersen

Internationalisering af uddannelserne (INTEDU)


Abstract:

I forbindelse med internationaliseringen af uddannelserne på de danske universiteter er det påtrængende nødvendigt, at underviserne får de nødvendige kompetencer til at kunne tackle nye sproglige såvel som interkulturelle, pædagogiske og didaktiske udfordringer. - Vi ønsker med dette projekt at udvikle kurser for universiteternes undervisere, så de kan blive sat i stand til at matche kravene og håndtere de særlige udfordringer, der er forbundet med denne udvikling

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Institut:

Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-06-2010

Slutdato:

30-06-2013

The page was last edited by: Dean's Office of Research