Projektdeltagere

Corporate Environmental Policies (Corporate Environmental Policies)


Abstract:

Hvordan påvirkes et firmas miljømæssige effektivitet af de CEOs, ejere og bestyrelsesmedlemmer, der leder det? På trods af den centrale rolle dette spørgsmål spiller i forståelsen af hvorfor visse virksomheder forurener mere end andre, er det eksisterende materiale om emnet endnu begrænset. Ved at bruge fyldestgørende data om danske firmaer søger dette projekt at undersøge de mange determinanter, der har at gøre med implementering og succes vedrørende virksomheders miljøpolitikker. Ambitionen er at opnå ny indsigt i, hvordan man udformer miljøpolitikker, der er både omkostningseffektive for firmaer samt effektive, når det kommer til reduceringen af udledning af drivhusgasser samlet set.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Danmarks frie forskningsfond

Samarbejdspartnere:

INSEAD

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-02-2012

Slutdato:

31-07-2013

The page was last edited by: Dean's Office of Research