Projektdeltagere

  • Participant: Thorbjørn Kristiansen

Strategisk ledelse af velfærd i bevægelse


 

Abstract:

Refleksion er virksom. Men i dette forskningsprojekt vil vi lægge nye lag til den simple og refleksive tilgang til velfærd. Vi vil forsøge at dekonstruere velfærd i dets mest positive forståelse nemlig som kreativ konstruktion. Velvidende at forskning i velfærd aldrig er neutral, men i sig selv er med til at konstruere og skabe fx velfærd på særlige måder, vil vi tage udgangspunkt i tilgange og teknikker, der på forskellige måder kan ”se” og skabe velfærd som en proces, hvor velfærden bliver ”en virkelig følt tanke om velfærd” og hvor velfærden konstant transformeres ind og ud af den offentlige organisationer på tværs af siloer, professioner, opgaver og uddannelse. Forskningsprojektet vil med andre ord give plads til eksperimenter med, hvordan offentlige organisationer kan lede de processer, hvor vi for en stund slipper velfærden fri på tværs af roller, hierarkier og grænser.Forskningsprojektet vil gennem forskellige eksperimenterende aktiviteter undersøge, hvorvidt og hvordan det faktisk er muligt for både ledere, medarbejdere og forskere at ”se” den levende velfærd i bevægelse og at lede den. Alt i alt kan man med andre ord sige, at vi vil bidrage til forskning i ledelse af velfærd ved at formulere en kritik ”indefra” den levende og emergerende velfærd frem for konstant at tænke forskning som refleksioner på distance. Det er herfra projektet – med dets idé og dets organisering omkring læringsaktioner – vil arbejde på at sætte en ny dagsorden for offentlig ledelse.

Type:

Multiple financing sources

Bevillingsgiver:

Rambøll A/S, Ringkøbing-Skjern Kommune, Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK), Herlev Kommune, Professionshøjskolen UCC

Samarbejdspartnere:

Center for offentlig kompetenceudvikling, Ringkøbing Skjern Kommune, Professionshøjskolen UCC, Ramboll Group AS, Herlev Kommune

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-04-2014

Slutdato:

30-09-2017

The page was last edited by: Dean's Office of Research