Bekendelse: Politik og Subjektivitet (Politics and Subjectivity)


 

Abstract:

Projektets formål er, at bidrage til forståelsen af den rolle, som sekulariserede former af den kristne bekendelse, spiller i vestlige samfund i dag. Projektet søger at supplere en funktionalistisk og socialkonstruktivistisk opfattelse afbekendelsen som et politisk magtinstrument, der fremstiller det bekendende individ som et subjekt. Tesen er, at det er muligt at nå frem til en mindre ensidig og instrumentel opfattelse af forholdet mellem bekendelse, politik og subjektivitet gennem en filosofisk-teologisk tilgang at belyse en række underbelyste aspekter ved bekendelsen.

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

Carlsbergfondet/Post.doc.

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-07-2015

Slutdato:

30-06-2018

The page was last edited by: Dean's Office of Research