Velux Fonden har tildelt ny bevilling til CBS-forskere

Lektor Christoph Houman Ellersgaard og lektor Hubert Buch-Hansen, Institut for Organisation (IOA) har fået tildelt en bevilling på 6 mio. kr. fra Velux Fonden til et flerårigt projekt: ’Clone’ – Konsekvenser af langvarige netværksforbindelser mellem organisationer.

01/07/2022

Lektor Christoph Houman Ellersgaard, Institut for Organisation (IOA), fortæller her mere om projektet.

Projektet vil undersøge, hvilke netværk store virksomheder har til andre virksomheder, men også til andre eliteaktører inden for politik, videnskab, statsforvaltning eller kultur, og hvad der inspirerer og gør dem i stand til at foretage strategiske forandringer. Vi fokuserer på de langvarige bånd og langsigtede historiske udviklinger, hvilket gør os i stand til at se på en række eksempler fra det 20. og 21. århundrede.
 
Projektet vil kombinere historiske regnskabsdata med data om elitenetværk, som er indsamlet gennem Kraks Blå bog.
 
Hvad håber du at opnå med projektet?

 
Vi er interesserede i at undersøge, hvordan virksomheder bruger netværk til at tilpasse sig samfundsændringer, såsom den grønne omstilling, eller åbningen af  fællesmarkedet i EU i 1990erne. Desuden ønsker vi at forstå, hvordan netværk former virksomheders strategier, når det kommer til fusioner og opkøb. Endeligt undersøger vi også, hvordan netværk bruges af virksomheder i krisetider, og i hvor høj grad de kan hjælpe os med at forstå, hvilke virksomheder, der trods alt formår at vende truende konkurs til succes.

At forstå, hvordan forbindelser til andre eliteaktører også bruges af virksomheder, kan sætte os i stand til at forstå de nødvendige forudsætninger for succesrig tilpasning til fremtidens udfordringer, ikke mindst med hensyn til den grønne omstilling.

Supplerende om CLONE projektet

Store virksomheder må, som samfundet forandrer sig, tage vigtige strategiske beslutninger. De netværk som virksomhedens topledelse har, er vigtige ressourcer i den forbindelse. Både som kilde til viden og som middel til at skabe alliancer. Imidlertid ved vi ikke meget om, hvordan forskellige typer af netværk faktisk påvirker virksomheders strategiske muligheder i forskellige perioder. Fx om virksomheders netværk kan bidrage til at forklare, hvorfor nogle virksomheder stagnerer, mens andre formår at vende skuden. Eller hvordan virksomheders netværk påvirker, om og hvem de fusionerer med eller opkøber.
 
CLONE-projektet undersøger på den baggrund, hvordan indlejring i historiske netværk har påvirket store virksomheders strategiske beslutninger i perioden 1910-2020. Dette gøres ved at oparbejde et unikt datasæt, der kombinerer historiske netværks- og regnskabsdata. Dermed frembringer projektet viden om, hvordan organisationer benytter netværk til at lære af hinanden og skabe partnerskaber.

Fakta om Velux Fondens kernegruppeprogram:

Fra ydre grænse til grundforskning: Syv humanistiske projekter gør os klogere. VELUX FONDENs kernegruppeprogram understøtter fri og autentisk grundforskning inden for humaniora og relaterede samfundsvidenskaber. I 2022 uddeles 42 millioner kroner til syv forskningsprojekter ved Aarhus Universitet, Copenhagen Business School (CBS), Københavns Universitet og Roskilde Universitet.

Læs mere om Velux Fonden her
 

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 11/07/2023