To CBS-forskere modtager EliteForsk-rejsestipendier

Hver år uddeler Undervisnings- og Forskningsministeriet fem EliteForsk priser og tyve EliteForsk rejse-stipendier. I år tildeles to forskere fra CBS, Anika Schröder og Christine Dyhrberg Højgaard, et rejsestipendium til en værdi af DKK 200.000, som skal hjælpe de ph.d.-studerende med at gennemføre længerevarende studier i nogle af verdens bedste forskningsmiljøer.

25/02/2022

Anika Schröder fra Institut for Digitalisering fortæller om sit projekt:

anika-andet-billedeMit erhvervs-ph.d.-projekt omhandler fødevareindustriens grønne omstilling. Fødevareindustrien er ikke alene en stor bidragsyder til klimaforandringerne (en tredjedel af drivhusgasudledningerne), men der er også en risiko for, at vi løber tør for den muldjord, som er nødvendig for produktionen af 95% af vores fødevarer. Derfor er der behov for forandring. Og hvordan denne forandring kan finde sted, er det, jeg ønsker at undersøge med mit ph.d.-projekt.

Mere specifikt vil mit Ph.d.-projekt analysere, hvordan digitale teknologier og data kan anvendes til at fremme bæredygtighed i fødevareindustrien. Jeg vil primært fokusere på, hvordan digitale økosystemer muliggør en grøn omstilling af industrier med fysiske (fordærvelige) varer. Projektet undersøger således, hvordan forsyningskæder rekonstrueres, samt hvordan disse digitale økosystemer kan være værdiskabende og bæredygtighedsfremmende.

Mit samarbejde med landbrugs- og fødevarevirksomheden FOSS Analytics har den fordel, at der allerede er etableret relationer til de fleste interessenter og forskellige datapunkter langs hele fødevareforsyningskæden.

Hvordan vil stipendiet understøtte dit projekt?

Stipendiet muliggør et længere udlandsophold, mere præcist i New Zealand, ved Auckland Universitet. Selvom New Zealand kun er ansvarlig for 0,2 % af verdens totale udledning af drivhusgasser, stammer næsten halvdelen af udledningerne i New Zealand fra landbrugssektoren.

New Zealand var et af de lande, der først forpligtede sig på en CO2-neutral fremtid, og derfor har de en stor interesse i, og de har forsket meget i, hvordan man reducerer landbrugs- og fødevaresektorernes udledning af drivhusgasser. På den ene side vil opholdet hjælpe med at fremme Danmarks globale klimadagsorden, en dagsorden der også er centralt forankret i CBS’ strategi. På den anden side, vil opholdet styrke den teoretiske udvikling og en potentiel grøn digital omstilling med hjælp fra topforskere som Michael Myers og andre fra The Department of Information Systems & Operations Management ved Auckland Universitet.

Opholdet vil desuden have stor betydning for FOSS, da New Zealand, blandt andet, er verdens største eksportør af sødmælkspulver og smør, og 85 % af deres mejeriprodukter analyseres ved hjælp af FOSS-instrumenter.

Det er en store ære at modtage dette stipendium, og det viser, at erhvervssamarbejder, såsom en erhvervs-ph.d., er vigtige i forhold til at tackle samfundsmæssige udfordringer såsom en bæredygtig omstilling af fødevareproduktionen. Min passion for mad og bæredygtighed udgør kernen i dette ph.d.-projekt, og jeg ønsker hermed at skabe langtidsholdbar bæredygtig forandring i landbrugs- og fødevareindustrien.

Cristine Dyhrberg Højgaard fra Institut for Ledelse, Politik og Filosofi fortæller om sit projekt:

christine

Jeg studerer organiseringen af frivillighed i åbne og ikke-hierarkiske netværk, der anvender sociale medier som koordinationsplatform i indsatsen for at løse samfundsproblemer. Disse fleksible organiseringsstrukturer er blevet mere udbredte – ikke mindst i forbindelse med COVID-19 pandemien. Trods fremvæksten af disse formater kan frivillighedsforskningen i dag ikke forklare, hvordan de skaber resultater. Derfor undersøger jeg, hvordan de lykkes med at handle som et kollektiv, selvom de juridisk set ikke har nogle formelle strukturer. Og jeg er nysgerrig på, hvad rammerne betyder for den form for engagement.

Derved skiller min forskning sig ud fra den øvrige frivillighedsforskning, der primært har interesseret sig for individuelle handlinger og motivationer i disse nye formater, men ikke for hvordan de organiserer koordinerede kollektive handlinger. Derudover har civilsamfundsforskningen en tendens til at betone sociale mediers mobiliserende egenskaber, mens det fortsat er underbelyst, hvordan teknologien i sig selv skaber organisering – som eksempelvis når Facebooks digitale arkitektur ansporer til et hierarki mellem administratorer og øvrige medlemmer.

Hvordan vil stipendiet understøtte dit projekt?

Under mit 6-måneders ophold på Stanford Universitet indgår jeg i to forskningsmiljøer, hvorved jeg får en enestående mulighed for at udforske krydsfeltet mellem organisations- og frivillighedsstudier. Dels det traditionsrige netværk Scandinavian Consortium for Organization Studies, som tiltrækker såvel eksterne som interne eksperter. Dels Center on Philanthropy and Civil Society, der laver super spændende forskning i det digitale civilsamfund. 

Opholdet på Stanford Universitet er særlig vigtigt, fordi COVID-19 hidtil har begrænset min kontakt til eksterne forskningsmiljøer. For eksempel har jeg ved kun en enkelt lejlighed under mit Ph.d.-forløb haft adgang til den dybde af ekstern faglig sparring, som det personlige møde muliggør. Forskningsopholdet er derfor ekstra vigtigt for at udfordre min tænkning i andre retninger, end mit hjemlige forskningsmiljø ville.

Mit ophold herovre gør mig i stand til at trække international viden på mit felt til Danmark. Og i samarbejde med Tuborgfondet, som har finansieret min Ph.d., vil jeg i en podcast formidle resultaterne til frivillige og professionelle i civilsamfundet. Jeg håber, at det kan hjælpe til understøtte et levende og alsidigt civilsamfund, som kan bidrage til at løse samfundsproblemer.

 

 

Læs mere om EliteForsk

https://ufm.dk/forskning-og-innovation/forskningsformidling/eliteforsk

 

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 11/07/2023