En SU-reform kan redde det internationale studiemiljø

CBS' rektor har sammen med CBS Students forfattet et debatindlæg på værdien af det internationale miljø på Copenhagen Business School. Indlægget blev bragt af dagbladet Politiken og pointen er, at det kan få hårde konsekvenser for universitetsmiljøet, hvis europæiske studerende udelukkes fra at læse i Danmark på grund af ønsker om SU-besparelser. Skær hellere i SU'en til alle kandidatstuderende.

 
29/04/2021

Dette debatindlæg er oprindelig bragt i dagbladet Politiken 22.4.21

Indlæg fra:
Mads Taudal Nyeng, formand hos CBS Students


Maria Zoladkowska, næstformand hos CBS Students


Nikolaj Malchow-Møller, rektor på CBS

 

Vi er løbet ind i et problem. SU-udgifterne til EU-studerende overstiger nu det loft på 450 mio. kr. som et bredt politisk flertal har vedtaget. Vi må derfor finde en løsning. Og det lyder jo besnærende let at reducere SU-udgifterne ved at skære i antallet af internationale studerende. Som henholdsvis studerende og rektor på et universitet med business som omdrejningspunkt svarer det dog til at smide børnene ud med badevandet uden først at forholde sig til, hvilken forskel de gør i det danske uddannelsessystem og for de virksomheder, der har brug for unge med internationale kompetencer. Vores opfordring er derfor: Vis mod og lad os i stedet kigge uddannelsesudgifterne efter i sømmene. Lad os se, hvad vi får for pengene, også når det gælder SU.  

I Danmark er vi så privilegerede at have et uddannelsessystem, der både åbner for viden om verden, og er åben for viden fra verden. Vi opmuntrer vores børn til at være nysgerrige og giver dem modet til at stille spørgsmål, når de møder noget, de ikke forstår, eller som, de tænker, kunne være anderledes. Vi lærer dem at kommunikere på fremmedsprog og har sat engelsk på skoleskemaet fra 1. klasse, fordi vi skal ruste dem til livet i en globaliseret verden. En verden, hvor der er brug for stærke sproglige kompetencer, hvis man skal klare sig på arbejdsmarkedet – både i Danmark og i udlandet. Det argument stod at læse i folkeskoleforliget fra 2014, og det gælder fortsat.

I den anden ende af uddannelsesskalaen finder vi universiteterne, der med bred politisk opbakning og globaliseringsaftalen fra 2006 i ryggen, har satset systematisk på at udvikle stærke internationale forsknings- og uddannelsesmiljøer. Der er blevet etableret eftertragtede engelsksprogede uddannelser, der søges af både danske og internationale studerende, og kvaliteten er øget, fordi man har formået at tiltrække internationale topforskere og undervisere. Alt sammen for at ruste Danmark til en verden, hvor problemer såvel som konkurrence er og bliver global.

På den måde kan vi roligt sige, at udviklingen af et internationalt dansk uddannelsessystem har været præget af rettidig omhu. Og vi er nu klar til at høste frugterne af mange års investeringer i nysgerrige problemknusere med internationale kompetencer. I dag er verdens problemer og udfordringer nemlig af en global natur, vi ikke tidligere har set. Pandemien og den grønne omstilling er de seneste eksempler på udfordringer, vi ikke kan løse i Danmark alene, men som kræver internationalt udsyn, forståelse, samarbejde og netværk. Her spiller et internationalt studiemiljø en helt afgørende rolle for at skabe de medarbejdere, der kan hjælpe erhvervsliv og institutioner med at håndtere dette.

Skal vi i Danmark høste udbyttet af vores mangeårige uddannelsesinvestering, kræver det dog, at vi ikke sætter vores satsning over styr i 11. time og forsøger at løse et problem med stigende SU-udgifter til europæiske studerende ved at skære i udbuddet af uddannelser på engelsk.

Lad os give et par eksempler på, hvad man får ud af en hverdag med internationale studiekammerater. Det lyder måske banalt, men man bliver først og fremmest rigtig dygtig til at begå sig på engelsk. Uanset om modersmålet er dansk, tysk, polsk eller finsk, gør træning af engelskkompetencer i løbet af en uddannelse dig plug and play som nyuddannet og er med til at sikre dig dit første job. Det skal vi holde fast i.

På CBS er hver femte studerende international. Det gør en forskel, også for dem, der tager deres uddannelse på dansk. Internationale studiekammerater handler også om diversitet i praksis, og hvad man kan lære af det. En del af styrken ved det danske uddannelsessystem ligger i, at vi tidligt lærer at stille nysgerrige spørgsmål, udfordre hinandens perspektiver og sammen søge efter løsninger, også på de svære problemer. De kompetencer træner vi også på universitetet, og med internationale studiekammerater får vi indsigt i den globale verden, vi trækker på hinandens forskellige baggrunde og vi øver os i at forstå verden på andre måder end vores egen. Det skal vi bruge den dag eksamensbeviset veksles til et job. Takket været vores internationale studiemiljø, føler vi os rigtig godt rustet til rejsen.

Det er derfor vores inderlige håb, at også fremtidige studerende får muligheden for at tage uddannelser på engelsk og indgå i et internationalt miljø, der kan klæde dem på til et arbejdsliv med globale problemer og internationale løsninger.

 

Læs originalindlæg her

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 29/04/2021