Studiestart og fællesskabsfølelse i en coronatid

En god studiestart er en vigtig faktor for at få et godt studieliv. Derfor starter CBS igen i år semestret med kampagnen Enjoy Campus Life. I år har kampagnen særlig fokus på fælleskab og nye venskaber i en tid med fysisk afstand og digital undervisning.

24/08/2020

badge

”Your new friend is just 1 m. away” står der på afstandsstregen ind til auditoriet. Årets studiestart er, som resten af samfundet, påvirket af coronavirus. Det betyder blandt andet, at årets nye studerende får mindre tid sammen, mindre undervisning på campus og at de skal holde mere afstand til deres nye studiekammerater. Alt sammen faktorer, der kan gøre det sværere at blive en del af fællesskabet.
For alligevel at sikre fællesskabsfølelsen og hjælpe nye venskaber på vej, har årets Enjoy Campus Life-kampagne fokus på ensomhed, at støtte hinanden, faglig og social inklusion og ikke mindst på at fortælle, at de studerende kan hente hjælp hos Student Affairs, hvis de ikke får den studiestart, de havde håbet på. Det sker blandt andet under parolen ”Your new friend” suppleret med hashtagget #CBSfriend.

badge
De studerende kan se kampagnen på campus som afstandsstreger på gulvet, bannere og plakater, på studenterintranettet my.cbs.dk og via opslag på sociale medier. Derudover vil studiestartsguiderne bære T-shirts og trøjer, der understøtter budskaberne i kampagnen, ligesom de nye studerende får badges, der gør dem letgenkendelige for deres medstuderende. Da store dele af studiestarten i år vil foregå uden for campus, får de nye studerende også udleveret tæpper og håndsprit med pointer fra kampagnen, som de kan tage med sig.

badge
Første del af kampagnen kører fra mandag d. 24. august, hvor de nye bachelorstuderende starter, og tre uger frem. Senere bliver kampagnen suppleret med nye opfordringer om at række ud til sine medstuderende, ligesom budskabet om, at man kan få hjælp, vil blive gentaget i løbet af semestret.  
Enjoy Campus Life-kampagnen blev udviklet for tre år siden i et samarbejde mellem Advice og CBS, mens alle elementer i årets kampagne er udarbejdet internt på CBS i et samarbejde mellem Student Affairs og Communications.
Har du spørgsmål til kampagnen, så kontakt: Studiechef Bitta Nielsen
badge

Sidst opdateret: Communications // 24/08/2020