Studerende bliver anerkendt med talentlegat

Syv CBS-studerende blev for nyligt anerkendt af CBS for deres talent og ildsjæl med Finn Junge-Jensen-legatet. Fælles for de syv legatmodtagere er, at de gerne yder en ekstra indsats.

 
12/06/2018

nyhed_cbs.jpg

Foto: Her er de syv modtagere af Finn Junge-Jensen-legatet i 2018. Fra venstre rektor Per Holten-Andersen, Dylan Bastved, Sarah Møller Christensen, Martha O’Reilly, Andreas Dahl Jensen, Mette Krogsgaard Schrøder, Esben Vestergaard, Kevin Chen, tidligere rektor Finn Junge-Jensen og formand for Stipendiefonden Ole Wiberg.

Det er fjerde gang, at CBS uddeler Finn Junge-Jensen-legatet, der i alt udgør 100.000 kr. I år blev legatet fordelt på syv af de i alt mere end 200 ansøgninger fra studerende på CBS. Legaterne kommer i form af rejselegater, så de studerende kan dygtiggøre sig på et studieophold i udlandet.

Hvem er ildsjælene og talenterne på CBS i 2018?

Modtagerne af legatet findes inden for kategorierne Ildsjæle og Talenter. De er alle studerende fra CBS, der udover at have internationalt udsyn enten har et åbenlyst fagligt talent kombineret med entreprenørfærdigheder eller leverer en ekstraordinær indsats ud over det rent faglige til gavn for CBS.

Sarah Møller Christensen (FSM) og CEMS-studerende Mette Krogsgaard Schrøder (FSM) modtog 15.000 i rejselegat til hhv. University of Hawaii og Nova i Lissabon. Kevin Chen (AEF) modtog 15.000 til sit udvekslingsophold på Tsinghua. Dylan Bastved (IMM) modtog 10.000 til sit ophold på Willamette University i Oregon, og de tre bachelorstuderende Martha O’Reilly (BLC), Andreas Dahl Jensen (HA Alm) samt Esben Vestergaard (IBP) modtog hver 15.000 til deres ophold på Icade i Madrid, University of Michigan og University of Melbourne. 

De syv dygtige studerende fik ikke kun denne anerkendelse for at være topstuderende, men i særdeleshed fordi de engagerer sig i andre studierelevante aktiviteter. Aktiviteter, der spænder fra at undervise, deltage i CBS Case Competitions til arbejde i studienævn og CBS’ studenterforeninger. ”I er med til at gøre CBS et unikt sted med et godt studiemiljø” som legatets navngiver Finn Junge-Jensen udtrykte det. 

Et motiverende legat

Modtagerne blev fejret ved en legatoverrækkelse med champagne og taler fra rektor Per Holten-Andersen samt tidligere modtagere af legatet. Stolte forældre og venner smilede om kap med modtagerne.

”Sig ja” sagde sidste års modtager, Julie Lundtoft Jensen. ”Så åbner en verden af muligheder sig for dig”. De andre modtagere istemte det gode råd og opfordrede de nye modtagere til at udfordre sig selv fagligt og kulturelt og komme hjem med en masse oplevelser.

Legaterne blev overrakt af legatets navngiver Finn Junge-Jensen, tidligere rektor på CBS og medlem af legatets beslutningsudvalg. Han leverede en personlig begrundelse til hver modtager med tak for deres store engagement i CBS, og han opfordrede de studerende til at opleve verden, engagere sig i både uddannelse og omverden og ikke mindst – at gribe mulighederne og få det bedste ud af udenlandsopholdet. 

 

Om Finn Junge-Jensen-legatet (The Finn Junge-Jensen Scholarship)

Legatet er CBS’ eget legat, der er indstiftet i tidligere CBS-rektor Finn Junge-Jensens navn i forbindelse med hans 70 års fødselsdag i 2014.

Legatet er på i alt 100.000 kroner, der fordeles én gang årligt til studerende på CBS. Legatet fordeles på to kategorier: ildsjæle og talenter.

Ildsjælene
CBS-studerende, der skal på udveksling, og som har bidraget med en særlig indsats i forhold til CBS, fx inden for studenteraktiviteter, særlige påskønnelsesværdige indsatser og bidraget særligt til at fremme skolens vision og mission.

Talenterne
Studerende ved et af CBS’ talentprogrammer; CEMS, GLOBE, EngAGE og Maritime. Og som har udvist entreprenørfærdigheder og har åbenlyst fagligt talent.

Søg legatet inden 1. maj næste år
CBS’ Internationale Kontor indsamler frem til 1. maj og indstiller herefter cirka fem ansøgere i hver kategori til et udvalg, der består af Finn Junge-Jensen, rektor Per Holten-Andersen og formand for Stipendiefonden. Udvalget beslutter i fælleskab, hvordan legatet skal fordeles blandt de indstillede.

 
Sidst opdateret: Communications // 02/09/2020