Studerende bliver anerkendt med rejselegat

Nyheder

Seks CBS-studerende blev for nyligt anerkendt af CBS for deres talent og ildsjæl med Finn Junge-Jensen-legatet. Fælles for de seks legatmodtagere er, at de udover at have et gennemgående internationalt udsyn gerne yder en ekstra indsats – og det er værd at anerkende og fejre.

 
12/06/2017

Foto: Her er de seks  modtagere af Finn Junge-Jensen-legatet i 2017. Fra venstre Finn Junge-Jensen, Caroline Breinholt, Julie Lundtoft Jensen, Henriette Søs Henriksen, Nikolaj Koors Hoff, Christian Mathias B. Bohn og Henrik Kowalewski Jahnsen.

Det er tredje gang, at CBS uddeler Finn Junge-Jensen-legatet, der i alt udgør 100.000 kr. I år blev legatet fordelt på seks af de i alt 134 ansøgninger fra studerende på CBS. Legaterne kommer i form af rejselegater, så de studerende kan dygtiggøre sig på et studieophold i udlandet.

Hvem er ildsjælene og talenterne på CBS i 2017?
Modtagerne af legatet findes inden for kategorierne Ildsjæle og Talenter. De er alle studerende fra CBS, der udover at have internationalt udsyn, enten har et åbenlyst fagligt talent kombineret med entreprenørfærdigheder eller leverer en ekstraordinær indsats udover det rent faglige til gavn for CBS.

Henriette Søs Henriksen og Nikolaj Koors Hoff modtog begge 30.000 kr. til planlagte studieophold, mens Julie Lundtoft Jensen, Caroline Breinholdt, Christian Mathias B. Bohn og Henrik Kowalewski Jahnsen hver modtog et rejselegat på 10.000 kr.

Baggrunden for at det netop blev de seks dygtige studerende, der fik denne anerkendelse, handlede ikke kun om, at modtagerne er topstuderende, men også om, at de engagerer sig i andre studierelevante aktiviteter. Aktiviteter, der spænder fra at deltage i dette års CBS Case Competition til arbejde i bestyrelsen og i CBS’ studenterforeninger.

Et motiverende legat
Modtagerne blev fejret ved en legatoverrækkelse med champagne og taler fra tidligere modtagere af legatet og stolte forældre og familie, der smilede om kap med modtagerne.
Sidste års modtagere havde gode råd og erfaringer med til de nye. Erfaringer, der spændte over at dykke ned i sit fag, udfordre sig selv personligt til at lande ønskejobbet på baggrund af de nye erfaringer.
Legaterne blev overrakt af legatets navngiver Finn Junge-Jensen, tidligere rektor på CBS og medlem af legatets beslutningsudvalg. Han leverede en motiverende tale om vigtigheden af at opleve verden, engagere sig i både sin uddannelse og sin omverden og ikke mindst – at gribe mulighederne og få det bedste ud af dem.
 

Om Finn Junge-Jensen-legatet (The Finn Junge-Jensen Scholarship)

Legatet er CBS’ eget legat, der er indstiftet i tidligere CBS-rektor Finn Junge-Jensens navn i forbindelse med hans 70 års fødselsdag i 2014.
Legatet er på i alt 100.000 kroner, der fordeles én gang årligt til studerende på CBS. Legatet fordeles på to kategorier: ildsjæle og talenter.

Ildsjælene
CBS-studerende, der skal på udveksling, og som har bidraget med en særlig indsats i forhold til CBS, fx inden for studenteraktiviteter, særlige påskønnelsesværdige indsatser og bidraget særligt til at fremme skolens vision og mission.

Talenterne
Studerende ved et af CBS’ talentprogrammer; CEMS, GLOBE, EngAGE og Maritime. Og som har udvist entreprenørfærdigheder og har åbenlyst fagligt talent.

Søg legatet inden 1. maj næste år
CBS’ Internationale Kontor indsamler frem til 1. maj og indstiller herefter cirka fem ansøgere i hver kategori til et udvalg, der består af Finn Junge-Jensen, rektor Per Holten-Andersen og formand for Stipendiefonden. Udvalget beslutter i fælleskab, hvordan legatet skal fordeles blandt de indstillede.
 


For flere informationer kontakt Digital kommunikationsrådgiver Anne Lewinsky
 

Sidst opdateret: Communications // 13/06/2017