Status på høringen om studiereduktioner på CBS

Alle danske universiteter er bedt om at reducere studiepladser med op mod 10 procent i storbyer inden 2030 som led i den politiske aftale 'Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark'. CBS har udarbejdet en plan for implementering af reduktion af studiepladser, som bestyrelsen blev orienteret om 12. november. Direktionen på CBS gør her status på den interne høring om planen.

22/11/2021

studiepladser reduktion nedlægge lukker lukke uddannelser fløk cbs
Foto: CBS

Af Inger Askehave, konstitueret rektor, Kirsten Winther-Jørgensen, universitetsdirektør, Søren Hvidkjær, forskningsdekan, Gregor Halff, uddannelsesdekan

Sikke en energi og engagement. Mails fra nær og fjern, underskriftsindsamling, notater, protestaktion i Kilen, budskaber i nyhedsmedier og høj aktivitet på de sociale medier. Planen om at lukke seks uddannelser har virkelig været med at til at vise, hvilket fantastisk stof CBS er gjort af. Hvis man ikke gik og var stolt i forvejen over at være CBS'er, blev man det lynhurtigt. Der er ingen tvivl om, at den her sag rører os alle sammen, både studerende og medarbejdere, alumner og andre venner i vore netværk.

Som I alle ved, står vi med en bunden opgave – et krav fra politisk side om at fjerne ikke mindre end 628 studiepladser på Frederiksberg inden 2030. Det er et voldsomt reduktionskrav, der desværre kræver drastiske tiltag, hvis vi skal sikre et bæredygtigt og balanceret CBS også i fremtiden. Vi forstår til fulde den reaktion, der er i organisationen ovenpå sådan en udmelding, og vi betragter dialogen som utrolig vigtig for at komme godt videre. Vi er midt i den interne høringsproces, hvor vi har talt med mange interessenter: HSU, institutledere, kontorchefer, studieledere og Akademisk Råd.

Og vi ser frem til stormøde med CBS Students på Solbjerg Plads i morgen tidlig. Alle er repræsenteret i de fora, vi drøfter de planlagte reduktioner med: studerende, administrativt og teknisk personale, videnskabelige medarbejdere, og lederne. Vi kan allerede nu sige, at det er opklarende, konstruktivt og værdifuld input, vi indtil videre har fået i høringsprocessen. Mange tak for det. Vi drøfter løbende jeres input og overvejer selvfølgelig, om det giver anledning til en justering af planen.

Og også tak for at dele jeres bekymring for CBS' fremtid. Vi lukker ikke uddannelser, fordi der er tale om dårlige uddannelser. Hvis de var dét, ville vi have gjort noget ved problemet for længe siden. Studerende på de berørte uddannelser kan være helt sikre på, at de får mulighed for at gøre deres uddannelser færdig – og med de varmeste anbefalinger fra os til erhvervslivet.

Vi er nødt til at lukke uddannelser, fordi det er den mest forsvarlige måde at løse den bundne opgave at reducere studiepladser på Frederiksberg på og samtidig sikre en sund økonomi på sigt. Vi skal spare et sted mellem 45 og 55 millioner kroner årligt, og hvis vi nøjes med at beskære lidt studiepladser alle steder, opnår vi ikke de nødvendige omkostningsreduktioner.

En af de bekymringer, der går igen her i høringsprocessen, er, hvad de lukningstruede uddannelser betyder for CBS og for samfundet. Vi forstår jeres bekymring, og vi føler ingen tvivl: CBS kommer også i fremtiden til at udleve sin strategi om at uddanne dimittender til at transformere det globale samfund. Det kommer for eksempel til at ske gennem Nordic Nine, en reform af kandidatuddannelsesporteføljen, introduktion af signatur-fagpakker og den kommende nye cand.merc.-uddannelse.

Det måske allervigtigste mål med denne plan er at bevare CBS' unikke kendetegn: Bredden i fagområderne, de analytisk begavede og kritiske studerende, tværfagligheden og muligheden for at styrke de transformerende elementer på alle uddannelser.

I morgen mødes vi med CBS' studerende til en med sikkerhed engageret debat. Sideløbende arbejder vi på at kondensere forslagene fra organisationen til nye erhvervsrettede uddannelsestilbud uden for hovedstadsområdet, der vel at mærke ikke kannibaliserer på andres uddannelser.

Om få dage samler vi så trådene til en indstilling til bestyrelsesmødet d. 2 december. Ved årsskiftet leverer vi ind til en samlet reduktions- og udflytningsplan for alle otte universiteter. Herefter begynder en større Christiansborg-politisk proces og debat om planen, hvor vi først kender et endeligt resultat i løbet af foråret.

I kan være sikre på, at vi vil levere en grundig plan med mulighed for en positiv transformation for CBS, vore studerende, de virksomheder, der ansætter, og det samfund, vi alle er en del af.

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 22/11/2021