Omfattende rapporter afdækker markedsvilkårene for dansk billedkunst

Nye rapporter om billedkunstens vilkår i Danmark præsenteres på et lanceringsseminar på Copenhagen Business School den 22. november. ”Der ligger et kæmpestort dataindsamlingsarbejde bag rapporterne, som ikke tidligere har set dagens lys”, lyder det fra professor (mso) ved CBS Trine Bille, som leder forskningsprojektet.

15/11/2018

Olafur Eliasson_

Olafur Eliasson, Your rainbow panorama, 2011. Foto: Anders Trærup.

Billedkunstnere som Olafur Eliasson og Per Kirkeby har nydt stor succes. Men hvordan ser det generelle billede ud for danske billedkunstnere?

Professor (mso) ved CBS Trine Bille leder forskningsprojektet ”Billedkunstens økonomiske rum” og har gennem det seneste halvandet år sammen med kolleger gravet i data, der kan kaste lys over billedkunstens vilkår i Danmark.

Hvad er det samlede marked i kroner og øre for dansk billedkunst? Hvordan har det ændret sig? Hvor store er andelene fordelt på hhv. det private, det offentlige og fonde? Hvordan er pengene fordelt på kunstnerne? Det er nogle af de svar, der vil blive tilgængelige, når rapporterne offentliggøres på torsdag den 22. november.  

”Der ligger et kæmpestort dataindsamlingsarbejde bag rapporterne, som ikke tidligere har set dagens lys. Med projektet får vi et validt empirisk datamateriale, der viser dels hvor stort markedet for kunst er, hvordan det er sammensat, og hvilke økonomiske vilkår billedkunsterne lever under”, siger Trine Bille.

Undersøgelsen er finansieret af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst, Ny Carlsbergfondet og Bikubenfonden.

Dugfriske data 
Forskningsprojektet er bl.a. baseret på en spørgeskemaundersøgelse målrettet de ca. 3.000 billedkunstnere i Danmark. Svarene er koblet med registerdata for den enkelte kunstner fra Danmarks Statistik. Det har givet adgang til detaljerede oplysninger; bl.a. indkomst, kønsfordeling, alder, bopæl og uddannelsesniveau. Det kvantitative datagrundlag er suppleret med 21 interviews med billedkunstnere. Herudover har andre spørgeskemaundersøgelser været i spil, som involverer væsentlige spillere på markedet. Det gælder fx kommuner, kunstmuseer, kunstforeninger og kunstsammenslutninger.

Ifølge Trine Bille er et af projektets væsentligste bidrag, at det giver mulighed for at justere ordninger og lovgivninger på et oplyst grundlag:

”Projektet kan danne grundlag for, at politikere og andre relevante aktører undgår at træffe beslutninger i blinde, men i stedet har dugfriske data at forholde sig til,” siger Trine Bille og fortsætter:

”Det er så op til beslutningstagerne at vurdere, om fx det offentlige bidrag til kunstområdet er passende, eller om der bør justeres på nogle af de forskellige ordninger. Det gælder både de forskellige offentlige tilskud, men også lovgivning om skat og arbejdsmarked”. 
 

Deltag i lanceringsseminar den 22. november
Trine Bille præsenterer forskningsprojektet ved et seminar torsdag den 22. nov. kl. 15.30 - 17.00. Blandt oplægsholderne er også billedkunstner Bjørn Nørgaard, museumsdirektør ved Kunsten Gitte Ørskou, rektor for Det Fynske Kunstakademi Lars Bent Petersen og billedkunstner Line Hvidbjerg.

Læs mere om lanceringsseminaret Billedkunstens økonomiske rum 

Forskningsprojektets rapporter bliver tilgængelige på dagen for seminaret den 22. november. Denne nyhed opdateres med links til rapporterne: 

Billedkunstens økonomiske rum - Pixie-udgave (pdf)
Billedkunstens økonomiske rum - Markedets samlede størrelse (pdf)
Billedkunstens økonomiske rum - Billedkunstnernes økonomiske arbejds- og levevilkår (pdf)

Grundlag for udgivelser i videnskabelige tidsskrifter
En vigtig del af projektet er at få udgivet artikler i videnskabelige tidsskrifter. Indtil videre har Trine Bille sammen med sine forskerkolleger præsenteret to artikler på internationale konferencer. Det er første skridt mod at udgive forskningen i internationalt anerkendte tidsskrifter.

”Feltet er underbelyst i forskningsverdenen, fordi der ofte savnes gode data. Derfor er det skønt, at der nu er basis for at få udgivet en række peer-reviewed artikler. Det kan på sigt give mulighed for, at vi også internationalt får bedre forståelse for markedet for kunst og kunstneres karrierer og arbejdsvilkår”, siger Trine Bille. 

For yderligere information kontakt:

Professor (mso) ved CBS Trine Bille

Journalist i CBS Communications Matilde Hørmand-Pallesen

Sidst opdateret: Communications // 02/09/2020