Nyt kodeks for ansvarlig læring online

I samarbejde med CBS Students introducerer vi nu et kodeks for ansvarlig adfærd i forbindelse med al onlineundervisning på CBS.

15/09/2020

Photo: Bjarke MacCarthy

På baggrund af erfaringer med arbejde og studier under forårets lockdown, som begyndte 12. marts og varede hele semesteret, har CBS Students og CBS’ medarbejdere udarbejdet et fælles normsæt for god onlineadfærd. Alle fag, der indebærer onlineundervisning bør anvende CBS’ nye kodeks for ansvarlig læring online. Kodekset ’CBS Codex for Responsible Online Learning (RoLe)’ var klar i august 2020.


Baggrund
I alle undervisningssituationer - og ikke mindst i onlineklasseværelset - er det både undervisernes og de studerendes ansvar at skabe en atmosfære, der understøtter undervisning såvel som læring. Alle har en rolle med de opgaver og forpligtelser, den indebærer. For nogle kan onlineundervisning skabe en ny form for psykologisk afstand i klasseværelset sammenlignet med fysisk undervisning, og det kan blive endnu mere udfordrende at agere, observere, respondere og interagere på en meningsfuld måde. Når man så er online er det derfor et fælles ansvar at være bevidst om disse udfordringer og at overvinde dem sammen. Det gælder især så mangfoldigt et læringsrum, som CBS er, hvor mennesker og normer fra hele verden mødes.
 
Formål

For at et undervisnings- og læringsmiljø kan fungere effektivt online, er det vigtigt, at alle føler et gensidigt ansvar. Følgende retningslinjer skal derfor hjælpe undervisere og studerende med at opnå en fælles forståelse af eget ansvar i onlinefællesskabet. Det anbefales, at alle nye (online-) fag starter med en præsentation af kodekset og en evt. drøftelse heraf.
 
 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
 
Prodekan Annemette Kjærgaard, amk.msc@cbs.dk eller
 
Chef for Teaching and Learning, Jakob Ravn, jr.tl@cbs.dk eller
 
Formand for CBS Students, Sarah Diemar, sarah.diemar@cbsstudents.dk.

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 04/04/2022