Nyt CBS-ledelsescenter skal øge samarbejdet med erhvervslivets ledere

Verden står med udfordringer, der gør det mere og mere komplekst at lede virksomheder og organisationer. Copenhagen Business School etablerer nu et ledelsescenter, som skal skabe mere viden på området og sikre en tæt dialog mellem praktikere og forskere.

25/01/2023

CBS åbner dørene for et nyt tværdisciplinært ledelsescenter, CBS Leadership Centre, der skal hjælpe med at styrke lederskabet af virksomheder og samfund. Det er der et presserende behov for, siger prorektor på CBS, Inger Askehave.

- Verden står på mange måder i et paradigmeskifte, der kræver stærkt lederskab. Klimakrise, geopolitiske udfordringer og megatrends er ikke kun noget som rammer ”de andre”. Det rammer virksomhederne med stor slagkraft, og der er mere end nogensinde brug for dygtigt, strategisk lederskab. Som erhvervslivets universitet har CBS selvfølgelig en helt særlig rolle her – f.eks. ved at uddanne den næste generation af ledere. Men de store transformationer sker as we speak – så der er også brug for at bringe viden på bordet for dem, der handler nu, siger Inger Askehave.

Samle viden i et netværk
Forskningsmiljøerne på tværs af CBS’ institutter har omfattende viden om ledelse. Det ny ledelsescenter kommer til at fungere som et internationalt kraftcenter for ledelsesforskning, og centeret bliver samlingspunkt for forskere i ledelse på tværs af CBS for at opnå synergieffekter. CBS Leadership Centre får derfor også to faglige ledere, der repræsenterer hvert sit ledelsesstrategiske fokus: Professor Marie Louise Mors fra Institut for Strategi og Innovation og professor Sara Louise Muhr fra Institut for Organisation. Planen er at rotere disse poster hvert andet år.

En præmis for centeret er, at den forskningsbaserede viden skal bredt ud og gøre en forskel og ikke kun cirkulere i forskningsmiljøer. Det ny ledelsescenter vil linke virksomheder med den omfattende viden om ledelse, der er på CBS. 

- Centeret kommer til at styrke udveksling af viden om udfordringer mellem praktikere og vores forskere – bl.a. via CBS’ internationalt anerkendte lederuddannelser som Executive MBA, Master of Public Governance og de erhvervsøkonomiske diplomuddannelser (HD). Centeret vil også facilitere forskningsprojekter i samarbejde med virksomheder, ligesom centeret vil udvikle konkrete ledelsesværktøjer klar til brug, siger professor Marie Louise Mors, der er academic co-director for centeret.

Toneangivende i Norden
Ledelse handler i høj grad om udvikling af organisationer og evnen til at lede transformation i forbindelse med store dagsordener som f.eks. digitalisering, forsyningssikkerhed, grøn omstilling, diversitet og entreprenørskab. Her har CBS stærk forskningskapacitet og forskningsviden, der kommer endnu mere i fokus med det ny center. 

- Vi ser det som vores opgave og pligt at være aktivt med til at drive de store forandringer, der presser sig på i virksomheder og samfund. Det kan vi gøre ved i højere grad at kommunikere relevant viden om ledelse og ved at forske i håndteringen af de nye udfordringer. Vi ønsker med CBS Leadership Centre at positionere CBS som toneangivende i Norden indenfor viden om og undervisning i ledelse, siger academic co-director og professor Sara Louise Muhr om ambitionerne bag.

Tænketank på trapperne
Centeret er en del af CBS' ny strategi, hvor lederskab er et vigtigt strategisk indsatsområde. Blandt de første aktiviteter fra centeret er et praktisk ledelsesværktøj om strategiske dilemmaer, som er udviklet sammen med en anden CBS-professor, Thomas Ritter, og som præsenteres for offentligheden i løbet af foråret. Der er også en tænketank om fremtidens ledelse på vej og kommunikation af ledelsesforskning i erhvervsmedier. Derudover kommer centeret hurtigt til at arbejde med at facilitere både tværfaglige forsknings- og uddannelsesprojekter i samarbejde med virksomheder.  


For flere oplysninger kontakt centerleder for CBS Leadership Centre, Eva Fog Bruun, på e-mail efb.slk@cbs.dk eller mobil: +45 23 41 05 43

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 25/01/2024