Nye krav til kandidatansøgere i 2021

Ny frist for sprogkrav: Du skal opfylde krav til fx engelskniveau allerede, når du søger ind på CBS.

 
24/11/2020

Foto: Bjarke MacCarthy
Foto: Bjarke MacCarthy

Ny frist for dokumentation af sprogkrav i 2021
For at komme i betragtning til at læse en af CBS’ kandidatuddannelser, skal du opfylde et sprogkrav. Afhængig af hvilken uddannelse, du vil søge ind på, skal du opfylde:  

  • engelsk A
  • engelsk B
  • dansk A

Du kan se hvilket sprogkrav, der er til den enkelte uddannelse ved at klikke på uddannelsen her.

Som noget nyt i 2021 skal du sende dokumentation for, at du opfylder sprogkravet samtidig med, at du sender din ansøgning til en kandidatuddannelse. Sprogkravet er nødvendigt for at sikre, at du som studerende kan følge med i undervisningen og læsematerialet.

Tidligere var fristen 1. september, men da flere ansøgere har haft problemer med få det krævede resultat i testen, vil det fremover være nødvendigt at have bestået testen inden ansøgningsfristen. Ansøgningsfristen er 1. marts, hvis du er EU-borger. Se længere nede hvilken ansøgningsfrist der gælder for dig, hvis du ikke er EU-borger. På den måde undgår vi at give pladser til studerende, der ender med alligevel ikke at kunne blive optaget på kandidatuddannelsen.   

Skal du tage en sprogtest?
Hvis du ikke allerede opfylder kravet i sprog, kan du tage en sprogtest. Vær opmærksom på, at det kan tage noget tid at få svar på din sprogtest, så skriv dig op i god tid. På den måde kan du også få tid til at tage testen flere gange, hvis du ikke opnår det resultatet, du skal bruge første gang.

På siderne om Engelsk A og Engelsk B kan du læse, hvilke tests vi accepterer.

Det kan være, at du allerede opfylder kravet til sprog gennem din gymnasiale eksamen eller bacheloruddannelse. Under ’Alternative ways of fulfilling the language requirement’ på siderne om sprogtest, kan du se de tilfælde, hvor du ikke behøver at tage en engelsktest, fx. hvis du har læst en fuld bacheloruddannelse i USA.

Uanset hvad, skal du medsende dokumentation for, at du opfylder kravet samtidig med, at du sender din ansøgning. Det er altså ikke tilstrækkeligt, at du er tilmeldt en test, eller at du afventer svar på en test.

Læs mere om hvordan du dokumenterer sprogkravet.


Særligt for ikke-EU-borgere
Som ikke-EU-borger kan du tilhøre én af to ansøgergrupper, når du søger ind på CBS. Der er forskellige ansøgningsfrister for de to grupper. Hvilken gruppe, du tilhører, afhænger af dit statsborgerskab, og om du skal have en studieopholdstilladelse for at bo og studere i Danmark.

  •  Ansøgningsfrist 15. januar: Ikke-EU-borger, som skal bruge en opholdstilladelse for at læse i Danmark. Ansøgningsportalen for denne gruppe åbner i midten af december.
  • Ansøgningsfrist 1. marts: Ikke-EU-borger, som har et andet opholdsgrundlag (fx hvis du bor i Danmark på en permanet opholdstilladelse) og derfor ikke skal bruge en studieopholdstilladelse.

Ansøgningsportalen åbner for denne gruppe midt i januar.

Du kan læse mere om, hvilken gruppe, du tilhører her
 

Hvis du ikke kan opfylde sprogkravet 1. marts

Hvis du ikke kan opfylde sprogkravet inden 1. marts, eller du ikke kan nå at skaffe tilstrækkelig dokumentation, har du følgende muligheder:

 
Du opfylder ikke sprogkravet og har ikke taget en test: 
Hvis du ikke opfylder sprogkravet, og du endnu ikke har taget en test, skal du gøre følgende:
  • Tilmeld dig en test hurtigst muligt
  • Upload dokumentation på, at du er tilmeldt en test til din ansøgning.
  • Er testdatoen efter ansøgningsfristen, skal du også uploade en kort forklaring på, hvorfor du ikke har kunnet tage en test før ansøgningsfristen.
  • Sørg for at dine testresultater er tilgængelige for CBS elektronisk, så vi kan tjekke dit resultat efter testdatoen.
 
Du opfylder sprogkravet, men mangler dokumentation:
Hvis du opfylder sprogkravet, men din dokumentation fx mangler et stempel, en underskrift eller lignende, skal du uploade den dokumentation, du har, til din ansøgning. Herefter skal du hurtigst muligt skaffe den tilstrækkelige dokumentation, som CBS Admission vil bede dig om efter ansøgningsfristen.
 
Du kan først opfylde sprogkravet senere pga. personlige årsager:
Hvis der er særlige personlige årsager til, at du først kan tage en test på et senere tidspunkt, kan du søge en dispensation.

Læs mere om, hvordan du søger en dispensation på cbs.dk


 

Sidst opdateret: Student Affairs // 25/02/2021