Ny cand.merc. i General Management and Analytics

I 2023 udbyder CBS for første gang en ny cand.merc.-uddannelse, MSc in General Management and Analytics, GMA.

21/12/2022

I 2023 udbyder CBS for første gang en ny cand.merc.-uddannelse, MSc in General Management and Analytics, GMA.

Uddannelsen henvender sig til bachelorer med en stærk erhvervsøkonomisk baggrund, fordi den bygger direkte videre på de analytiske kompetencer, du har fået på din bacheloruddannelse.

GMA kombinerer erhvervsøkonomi med beslutningsdrevet analyse. På GMA lærer du, hvordan du på tværs af organisationen kan indsamle data til at lave analyser, som kan bruges som grundlag for virksomhedens beslutninger, problemløsning og handlemuligheder. Du vil arbejde med alle former for data - både kvantitativ og kvalitativ og inden for alle virksomhedens funktioner som fx finansielle data, performancedata, salgsdata og medarbejderdata.  Du kan derfor hjælpe virksomheder med at levere den data og analyse, der er nødvendig for at virksomheden kan træffe informerede beslutninger og løse komplekse problemer.

Du kan vælge at specialisere dig gennem dine valgfag og speciale og på den måde rette din uddannelse mod særlige funktioner i virksomheder som fx finansiering, supply chain eller marketing.

GMA lægger som udgangspunkt op til 3 typer af stillinger;

 • General manager/tværfunktionel ledelse: problemløsning og ledelse på tværs af afdelinger og funktioner i en organisation
 • Business Analyst: specialisering inden for et erhvervsøkonomisk felt med fokus på data, analyse og beslutningsgrundlag
 • Business Consultant: både intern og ekstern rådgivning omkring forretningsdrift og -udvikling.  

Afhængig af om og hvordan du specialiserer dig undervejs, din bacheloruddannelse samt praktisk erfaring, har du naturligvis også mange andre muligheder:

Læs mere om MSc EBA in General Management på cbs.dk her

Adgangskrav og optagelse

For at være kvalificeret til at blive optaget på uddannelsen, skal du ligesom på CBS’ øvrige kandidatuddannelser opfylde følgende adgangskrav:

 • Uddannelsens sprogkrav (dansk eller engelsk på et bestemt niveau - skal være opfyldt, når du søger)
 • Uddannelsens specifikke adgangskrav
 • Uddannelsens generelle adgangskrav (en bachelorgrad)

Du kan finde sprogkrav og de specifikke adgangskrav på MSc EBA in General Management > Admission

Begrænset antal pladser

Alle CBS’ kandidatuddannelser har et begrænset antal pladser. Fordi 6 bacheloruddannelser fra CBS har retskrav, og dermed er garanteret optagelse på uddannelsen, forventer vi, at der vil blive konkurrence om pladserne.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælger vi blandt de kvalificerede ansøgere ud fra fastsatte udvælgelseskriterier. Du er med andre ord ikke garanteret optagelse selvom du opfylder adgangskravene.

Du kan finde udvælgelseskriterierne på uddannelsens optagelseside her: MSc EBA in General Management > Admission

Retskrav

Du har retskrav til MSc EBA in General Management and Analytics, hvis du er studerende på en af følgende bacheloruddannelser på CBS:

 • BSc in Business Administration and Service Management
 • BSc in International Business
 • BSc in International Shipping and Trade
 • HA almen erhvervsøkonomi
 • HA i europæisk business
 • HA i projektledelse

Retskrav betyder, at du har krav på at blive optaget på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning til din CBS-bachelor, hvis du søger inden for 3 år. Du kan læse mere om retskrav og se en liste over din retskravsoverbygning på  cbs.dk > retskrav

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 13/06/2023