Nexus skal kun være studiecafé

Torsdagsfesterne på CBS har de seneste år vokset sig meget store. Det har givet et festmiljø, der ikke hører hjemme på en campus, og problemer for aftenundervisningen. CBS har derfor besluttet, at Café Nexus fra semesterstart i august kun skal have funktion som studiecafé.

04/04/2022

Photo: Bjarke MacCarthy
Foto: Bjarke MacCarthy

Det er fra 1. august slut med at feste i Café Nexus på Solbjerg Plads til langt ud på natten. Torsdagsfesterne har igennem en årrække vokset sig større og større – og de fremstår i dag på godt og ondt som professionelle natklubsfester. Det hører ikke til på en universitetscampus, siger konstitueret rektor Inger Askehave:

"Vi oplever desværre gentagne tilfælde af konflikter, støj og hærværk forårsaget af gæster; eksempler på grænseoverskridende adfærd, som det også kendes fra diskoteksfester andre steder; alkoholindtag langt ud over Sundhedsstyrelsens anbefalinger; ligesom vagter også har konfiskeret narkotika. Festerne i Café Nexus har simpelthen nået en grænse, hvor vi siger stop," siger Inger Askehave om beslutningen.

CBS’ direktion har besluttet at trække tilladelsen til torsdagsfester fra og med 1. august 2022. Nexus’ åbningstider er fremover kun i hverdagene kl. 8-20. Der kan serveres alkohol i timerne kl. 17-20, men med en styrke på under 6%. Målet er at refokusere Nexus’ funktion som en hyggelig og centralt placeret studiecafé på campus, fortæller Inger Askehave.

"CBS har et stort ansvar for at agere som en ansvarlig uddannelsesinstitution med et trygt og inkluderende campusmiljø som den bedst mulige ramme for læring og udvikling. Dette ansvar – og omverdenens fokus på at vi lever op til dette – er bestemt ikke blevet mindre de senere år. Og torsdagsfesterne bidrager desværre ikke positivt til situationen," siger hun.

Torsdagsfesterne tiltrækker flere gange i løbet af et år over 1.000 gæster fra sen torsdag eftermiddag og til ud på natten. CBS har som konsekvens været nødt til at lukke for undervisningslokaler og grupperum på Solbjerg Plads ved Frederiksberg Centeret. Lokaler, som er efterspurgte, og ellers ville være i brug til især HD-undervisning. Beslutningen om at lukke torsdagsfesterne betyder også, at CBS vil styrke de øvrige sociale aktiviteter på campus.

"Som uddannelsesinstitution er vi opmærksomme på, at sociale aktiviteter er vigtige for et godt studiemiljø. Derfor støtter vi vore mange foreninger på campus, og vi vil meget gerne drøfte med vore studerende via CBS Students, hvad vi sammen kan gøre mere af for at styrke det gode studiemiljø. Alle ideer er velkomne," siger konstitueret rektor Inger Askehave.

Direktionen oplyser, at den årlige semesterstartsfest fortsætter – som en glad start på studieåret for alle studerende. Der vil også fremover, som i dag, være mulighed for, at studenterforeninger og studier gennem Lokaleadministrationen kan låne lokaler til faglige aktiviteter og festlige arrangementer, det gælder også den studenterdrevne fredagsbar i Dalgas Have, ECO. Der er krav om en tilknytning til CBS' daglige virke, og at ordensregler overholdes.

For flere oplysninger pressekontakt
 

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 04/04/2022