Minister sender talentfulde ph.d.er på rejse

Nyheder

Hvilken rolle spiller selvkontrol, når vi forsøger at være miljøvenlige? Hvad er forretningspotentialet i mangfoldig arbejdskraft? Mød de to ph.d.-studerende fra CBS, som er tildelt uddannelses- og forskningsministerens EliteForsk-rejsestipendier på 200.000 kr.

 
09/03/2018

Hvad får os til at sortere affald fremfor at smide alt i samme spand? Hvordan får man det fulde potentiale ud af en mangfoldig arbejdsplads med kvinder, mænd og forskellige nationaliteter.

Med EliteForsk-rejsestipendier i bagagen får to ph.d.-studerende nu mulighed for at rejse ud og undersøge netop de temaer i de stærkeste internationale forskningsmiljøer inden for deres felt.  

Uddannelses- og forskningsministeren uddeler hvert år EliteForsk-priser og 20 rejsestipendier til nogle af ”landets dygtigste og mest talentfulde forskere og forskerstuderende”, fremgår det af ministeriets pressemeddelelse.

CBS’ forskningsdekan Søren Hvidkjær værdsætter stipendierne:
 
”Jeg er særdeles glad for den anerkendelse vores ph.d.-studerende får med Eliteforsk-rejsestipendierne. Stipendierne understøtter samtidig vores internationaliseringsarbejde, fordi de faciliterer adgang for vores ph.d.-studerende til forskningsmiljøer i den absolutte topklasse. Det er utroligt givtigt for dem at få inspiration fra de allerbedste forskere”, siger han og tilføjer, at CBS de kommende år satser flere midler på netop ph.d.-uddannelsen for at tiltrække flere talenter.

Læs mere om ledige ph.d.-stillinger på CBS

Den ene modtager af rejsestipendiet er ph.d.-studerende Kristian Steensen Nielsen. Titlen på hans projekt er ”Betydningen af selvkontrol for miljøvenlige adfærdsændringer”. Rejselegatet giver ham en ny mulighed:

”Det betyder blandt andet, at jeg nu kan finansiere et længevarende ophold på The University of Chicago Booth School of Business, hvor jeg skal samarbejde med en psykologiprofessor om forskning i selvkontrol”, oplyser han på ministeriet hjemmeside.

Læs mere om Kristian Steensen Nielsen ph.d.-projekt

Ph.d.-studerende Jannick Friis Christensen er den anden modtager. Hans projekt har titlen ”(U)ligestilling, mangfoldighed og inklusion på arbejdspladsen – et spørgsmål om normer”. Til ministeriet beskriver han en af de problematikker, som hans forskning bl.a. beskæftiger sig med:

”Herhjemme ses det eksempelvis i initiativer om at ’fikse’ kvinder med kurser, så de kan blive mere ’maskuline’ og konkurrere på lige fod med mænd om ledelsesposter – eller alternativt ved at værdsætte det særligt ’feminine’. Begge perspektiver kritiseres for at forstærke dem-os-grupperinger og for at marginalisere snarere end at integrere.”

Læs mere om Jannick Friis Christensens ph.d.-projekt  

Læs mere om EliteForsk hos Uddannelses- og Forskningsministeriet


For flere informationer kontakt:

Ph.d.-studerende Jannick Friis Christensen

Ph.d.-studerende Kristian Steensen Nielsens

Journalist ved CBS Matilde Hørmand-Pallesen 

Sidst opdateret: Communications // 09/03/2018