Landbrugsrapport afsluttes ikke

Den såkaldte landbrugsrapport bliver ikke afsluttet. Det står klart, efter der i den forskningsfaglige styregruppe er uenighed om, hvorvidt den endelige rapport er god nok til at kunne offentliggøres.

22/12/2016

Den forskningsfaglige styregruppe bag projektet "Dansk landbrugs rammevilkår og konkurrenceevne" kan ikke i enighed godkende udkast til endelig rapport. Det får ifølge forskningsdekan Peter Møllgaard som konsekvens, at projektet lukkes, uden at en endelig rapport udgives.

"Vi har afventet, at forskeren bag projektet fik afsluttet sit arbejde. Det er nu sket, men den forskningsfaglige styregruppe på projektet kunne ikke i enighed godkende udkastet til den endelige rapport. Vi må derfor konstatere, at rapporten ikke bliver leveret inden for de aftalte rammer, og vi har truffet beslutningen om at lukke projektet helt," siger forskningsdekan Peter Møllgaard.

Rapporten "Dansk landbrugs rammevilkår og konkurrenceevne" har en forskningsfaglig styregruppe. Den består af forskeren selv, en repræsentant for bevillingsgiver og to CBS-forskere. Styregruppen har i ugen op til jul modtaget forskerens udkast til en endelig rapport.

Institutleder Carsten Ørts Hansen fra Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi, hvor forskeren bag rapporten er tilknyttet, har truffet beslutning om at lukke projektet helt. Årsagen er, at styregruppen ikke i enighed kan godkende den i forvejen flere gange forsinkede rapport. Styregruppen har diskuteret rapportens kvalitet og en af CBS’ repræsentanter vurderer, at rapporten, som den forefindes nu, ikke er af en sådan forskningsfaglig kvalitet, at den er egnet til offentliggørelse.

Projektet har modtaget ekstern finansiering fra Bæredygtigt Landbrug på cirka 400.000 kroner og ifølge forskningsdekan Peter Møllgaard vil CBS undersøge hvilke midler, der skal tilbagebetales.

"Vi tager en drøftelse med bevillingsgiver og vil selvfølgelig tilbagebetale, hvad vi er forpligtigede til. Vi beklager, at vi ikke som aftalt i kontrakten er i stand til at levere en endelig rapport. Det sker heldigvis særdeles sjældent og sagen er på flere måder helt usædvanlig. Vi vil nu kigge på, hvad vi kan lære af forløbet" siger Peter Møllgaard.

Beslutningen om at lukke projektet uden en endelig rapport får ikke indflydelse på CBS' Forskningspraksisudvalgs behandling af den foreløbige rapport.

For flere oplysninger kontakt forskningsdekan Peter Møllgaard via sekretariatschef Nikolaj Burmeister email: nj.research@cbs.dk eller telefon 3815 2684 eller gå gennem CBS' pressekontakt

Læs pressemeddelelse CBS igangsætter undersøgelse af landbrugsrapport

 

Sidst opdateret: Communications // 02/09/2020