Kvindernes Internationale Kampdag 2020 på CBS: Hvordan har #metoo påvirket vores arbejdsliv?

Hvordan har #metoo ændret vores opfattelse af seksuelle krænkelser i samfundet og på arbejdspladsen? Det er temaet på Kvindernes Internationale Kampdag i år. Her skriver CBS-forsker Florence Villesèche om dagens vigtigste emner.

24/02/2020

foto

#metoo og andre hashtags som eksempelvis #timesup har sat fokus på, hvordan mennesker – ofte kvinder – bliver udsat for seksuelle krænkelser eller seksuel aggressiv adfærd. Ikke kun i deres egen omgangskreds, men også på arbejdspladsen, af fagforeningen, i idrætsforeningen osv. Derfor er #metoo omdrejningspunktet for Kvindernes Internationale Kampdag på CBS i år, hvor vi vil tale om det, vi sjældent taler om, nemlig krop og seksualitet på arbejdspladsen.

#metoo øger opmærksomheden seksuelle krænkelser
Online har man kunnet dele sine personlige beretninger, og medier verden over har dækket #metoo-bevægelsen. I kølvandet på #metoo fulgte flere hashtagbevægelser om seksuel chikane, hvilket har øget bevidstheden om krænkelser af både mænd og kvinder og kønsbaseret vold. Derudover har de inspireret mange til at handle eller i det mindste lytte mere og prøve at sætte sig i andres sted for en stund. På trods af disse positive skridt har en lang række sager og søgsmål stadig formået at skabe overskrifter i formiddagsaviserne. Her har fokus ofte været på, hvad der nu skal ske med de rige og berømte, som er blevet sagsøgt eller som skal agere vidner i retssager – i stedet for at tale om sagens kerne, nemlig den seksuelle krænkelse.

Ny forskning i #metoo's indflydelse
Langt inden bevægelsen om seksuel chikane startede på sociale medier, har forskere studeret krop og seksualitet på arbejdspladsen i forhold til for eksempel krænkelser og kønsbaseret vold. Det er denne forskning, som vi ønsker at fremhæve til Kvindernes Internationale Kampdag i år. Et panel af blandt andet forskere og oplægsholdere fra erhvervslivet vil eksempelvis drøfte følgende spørgsmål: Hvilken betydning har det at introducere feministiske dagsordener i virksomheder i kølvandet på #metoo-bevægelsen? Hvordan kan vi dele viden og erfaring på tværs af fagområder for at bekæmpe krænkelser? Et andet panel vil drøfte, hvordan man forstår vold, kropsforståelse og seksualitet fra et globalt perspektiv, for eksempel vold mod lokale arbejdere hos underleverandører til vestlige multinationale virksomheder eller vold mod LGBT+-personer i forskellige arbejds- eller kulturelle kontekster. 

En ny kunstnerisk tilgang til Kvindernes Internationale Kampdag
På denne dag sætter vi også fokus på kunst, da kunstnere også forsker i samfund, organisationer, krop og seksualitet. De formidler ikke deres oplevelser i videnskabelige artikler, men i stedet i kunstværker, der kan opnå en bredere appel. Blandt andet vil bandet Følsom Front optræde, og man kan deltage i en samtale med kunstner Maria Kapajeva om russiske brude og det blomstrende marked, hvor mænd fra vesten kan finde en østeuropæisk hustru.

Kom og vær med – alle er velkomne!
Selvom Kvindernes Kampdag naturligvis handler om at sætte fokus på kvinder, vil vi gerne understrege, at denne dag og disse aktiviteter ikke kun er for kvinder. Vi ønsker at have denne samtale med ALLE og sammen komme udover binære kønsforståelser, heteronormativitet og forstå, hvordan andre dimensioner, såsom race, etnicitet, handicap og socialklasse har betydning for, hvad vi oplever, og hvordan vi bruger vores kroppe i og omkring organisationer. Denne dag er for ALLE!

Læs mere om Kvindernes Internationale Kampdag på CBS

Kontakt lektor Florence Villesèche
 

Sidst opdateret: Communications // 24/02/2020