Kvinder over hele verden får mindre i løn end mænd for det samme arbejde

Forskere fra 15 lande har kigget dybt ind i virksomhedernes faktiske lønninger til mænd og kvinder og fundet, at der er lang vej til lige løn for lige arbejde. Også i Danmark. Studiet er publiceret i Nature Human Behaviour med en CBS-forsker som medforfatter.

04/01/2023

lang vej til lige løn

Foto: CBS

Prøv at se dig omkring på din arbejdsplads. Dér er en kvinde, og dér er en mand. De er på samme niveau i faghierarkiet. De har samme profession, og deres jobfunktion er den samme.

Får de også det samme i løn?

Hvis du kan svare ja til det, er din virksomhed bedre end den gennemsnitlige arbejdsgiver i 15 lande til at give lige løn for lige arbejde. I Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Holland og ti andre økonomisk veludviklede lande tjener mænd alle steder mere end kvinder.

”Der er faktisk ikke lige løn for lige arbejde i et eneste af de 15 lande,” konkluderer lektor Lasse Folke Henriksen fra CBS.

Han er medforfatter på et nyt, stort studie af kvinder og mænds faktisk udbetalte løn i det velansete tidsskrift Nature Human Behaviour. I artiklen ”Within-job pay inequality in 15 countries” påviser forskerne to ting:

  • Mænd tjener i de 15 lande mere end kvinder, når man sammenligner alle kvinder og alle mænds lønninger og har renset tallene for de forskelle, der opstår som følge af alder, uddannelse og deltid.
  • Mænd tjener i alle lande mere end kvinder, når man zoomer ind på lønsedlerne til kvinder og mænd, der bestrider samme job hos samme arbejdsgiver.

Udbredt forklaring på lønforskel holder ikke

I forvejen var det kendt, at kvinder i store dele af verden tjener mindre end mænd. Derfor er det det nye i studiet ifølge Lasse Folke Henriksen ikke så meget, at det nu er dokumenteret, at der i de 15 lande generelt er store forskelle på kvinder og mænds løn. Størst er forskellen i Sydkorea med 41 pct., mens den er mindst i Ungarn med 10 pct. I Danmark er løngabet på 18 pct., og dermed indtager Danmark en femteplads – efter Ungarn, Frankrig, Spanien og Sverige.

”Det nye i studiet er, at dokumentationen nu hviler på massive mængder data, og at studiet påviser, at i alle lande – også i Danmark – skyldes en betydelig del af den generelle lønforskel mellem alle mænd og kvinder, at der ikke er lige løn for lige arbejde på de konkrete arbejdspladser,” siger Lasse Folke Henriksen.

Lige løn for lige arbejde er ellers et krav i den danske Ligelønsloven, i regler fra EU og internationale konventioner.

”I Danmark plejer man at forklare det generelle løngab med, at kvinder og mænd arbejder i forskellige typer job. Kvinderne er i overtal i lavt betalte job og på det offentlige arbejdsmarked, som ikke er lønførende, mens mænd oftere arbejder i bedre betalte professioner i det private erhvervsliv og generelt har bedre betalte professioner,” siger Lasse Folke Henriksen.

Men den forklaring er altså ikke fyldestgørende.

Ny inspiration til debatten om ligeløn

40 pct. af det samlede løngab i Danmark skyldes ifølge de nye tal, at kvinder får lavere løn ude på arbejdspladserne. Sådan er det, selv om de er i samme virksomhed og har samme erhverv og job som mændene.

Forskellen på kvinder og mænds løn i samme job er i gennemsnit syv procent i Danmark.

Det gælder både i det offentlige og det private, og tallene er renset for mulige forstyrrelser af sammenligningen – som at kvinder oftere er på deltid, og mænd oftere er ledere.

Den nye viden må inspirere til en ny drejning af den politiske debat om ligeløn i Danmark og vække stof til eftertanke hos beslutningstagere i virksomhederne, mener Lasse Folke Henriksen.

Ulighed på arbejdspladsen må i politisk fokus

Den politiske indsats for ligeløn stadig bør handle om, hvordan der bliver flere kvindelige ledere, hvordan der kommer flere kvinder i traditionelle mandefag, og hvordan man får gjort op med de historisk betingede lavere lønninger i traditionelle kvindefag, siger han.

Men indsatsen må også ind på de konkrete arbejdspladser. Det kan være i form af ledelsesmæssige initiativer baseret på interne statistikker. Eller det kan ske med politiske krav om ligeløns-certificering og offentlig rapportering af lønnen i stil med den regulering, som arbejdspladser i Island skal leve op til for at synliggøre og bekæmpe diskrimination.

”Når vi finder så betydelige lønforskelle i det samme job, så viser det jo, at der er et problem på arbejdspladserne,” siger Lasse Folke Henriksen.

”Vores studie går ikke ind i at forklare, hvordan problemet med ulige løn opstår. Men fra andre undersøgelser ved vi, at det kan handle om, hvad der sker med lønnen, når kvinder får børn, hvad der sker i lønforhandlinger, og hvilke bias der er blandt cheferne i forhold til, hvem der skal have bonusser og forskellige løntillæg.”

tabel

Kontakt:

Lasse Folke Henriksen, Lektor på Institut for Organisation,Tlf.: 30964252, E-mail: lfh.ioa@cbs.dk

Marianne Bom, Journalist, Tlf.: +45 41852631, E-mail: mb.slk@cbs.dk

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 04/12/2023