Kommunalvalg i november - find en ekspert

Kommunal- og regionsvalget nærmer sig. 16. november går vi til stemmeboksene for at vælge borgmestre og byrådsmedlemmer for de næste fire år, og emner som klima, affaldshåndtering, transport, digitalisering, erhvervspolitik og velfærd er på dagsordenen. Her kan du få et overblik over CBS-forskere, der kan oplyse debatten.

13/10/2021

Shutterstock
Foto: Shutterstock
 

Digitale transformationer og borgere


Mikkel Flyverbom, etik og digital ansvarlige virksomheder, data-drevne tilgange til ledelse, transparens i indsamling af borgerdata

Nanna Bonde Thylstrup, privatliv og digital overvågning, transnationale digitale virksomheders ansvar, bæredygtighed på tech-området

Torkil Clemmensen, når digitalisering i det offentlige giver borgere problemer, forholdet mellem mennesker og computere/robotter, godt digital design, digitalisering og muligheder for fremtidens velfærdssamfund

Ursula Plesner, offentlig digitalisering, hvordan det offentlige lærer at bruge digitalisering på en god måde, digitalisering og borger, fremtidens digitale arbejdsliv

 

Grøn omstilling, trafik og cirkulær økonomi


Ismir Mulalic, urbanisering, gentrificering, elbiler, luftforurening i byer, bæredygtig transport, parkering i byer, pendling, trafik

Jesper Clement, nudging, grønne kostvaner, overforbrug og klima, affaldssortering, green washing

Justine Grønbæk Pors, politikker i forhold til naturbeskyttelse og biodiversitet

Steen Vallentin, cirkulær økonomi, klimamål, kommuners rolle i grøn omstilling, socialt ansvar i det offentlige

Sönnich Sönnichsen, cirkulære offentlige indkøb, cirkulær økonomi og virksomhedernes rolle, udfordringer og muligheder ved overgang til cirkulær økonomi, cirkulær ressourcehåndtering

Thomas Riise Johansen, klimapolitik, hvordan får man organisationer til at leve op til klimamålsætninger gennem revision og regnskaber


Offentlig forvaltning, velfærd, skoler, ældre og frivillige


Anders La Cour, den frivillige sektor og dens samarbejde med det offentlige

Carsten Greve, offentligt-private samarbejder, reformer

Dorthe Pedersen, offentlig forvaltning og ledelse, offentlig reform og betingelser for offentlig ledelse, offentligt arbejdsmarked, kollektive lønforhandlinger og ’Den Danske model’

Justine Grønbæk Pors, børne- og ungepolitik, folkeskoler, ældrepolitik, at sætte borgeren i centrum og innovation på tværs af forvaltningssiloer

Niels Thyge Thygesen, mere velfærd for færre penge, effektivisering i kommunerne, gaveøkonomi,

Niels Westergård-Nielsen, hvad kan man opnå ved at forbedre ledelse i skoler, gymnasier, daginstitutioner, skatteforvaltninger og banker, sygedagpengeområdet, offentlig lønfastsættelse

Niels Åkerstrøm Andersen, bureaukrati og afbureaukratisering, velfærdsledelse, forvaltning/borger, udlicitering og partnerskaber, sundhed, skole, socialpolitik

 

Politisk kommunikation, digitale medier og vælgere, branding af kommuner


Julie Uldam, interaktioner mellem borgere, pressen og politiske kandidater i valgkampagner, sociale medier, onlineaktivisme, klimaborgerting, borgerjournalistik

Mads Mordhorst, branding af kommuner og egne, storytelling

Nanna Bonde Thylstrup, globale techvirksomheder og digitale mediers indflydelse på vælgere

Szilvia Gyimothy Mørup-Petersen, marketing og branding af steder og byer, deleøkonomi, turisme

 

Regionalisering, boligpriser og jobs


Birthe Larsen, arbejdsløshed, boligpriser, ulighed

Jesper Rangvid, konjunkturer og konsekvenser for privatøkonomi, boligmarked, realkreditlån og regionale forskelle, kriser, aktier

Luise Noring, natur i byer, bæredygtig byplanlægning, mangel på billige boliger

Niels Westergård-Nielsen, arbejdsløshed, tiltrække virksomheder og nye job til kommuner, regionalisering, landdistrikter, geografisk ulighed

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 11/07/2023