Kommentar til politisk aftale om regionalisering

Den politiske aftale om regionalisering er faldet på plads, og CBS lukker som varslet fire uddannelser. Aftalen betyder også, at CBS slipper for at reducere optaget med hele 10 procent.

22/03/2022

Photo: Bjarke MacCarthy
Foto: Bjarke MacCarthy

En politisk aftale om regionalisering er forhandlet på plads og den betyder, at CBS reducerer optaget med 317 studerende blandt andet ved at lukke fire uddannelser over de kommende år. Den politiske aftale kommer CBS i møde ved at nedjustere kravet om helt op til 10 procents reduktion. CBS har i en møderunde i januar og februar med politiske ordførere og organisationer advaret mod at skære for dybt i optaget.

- Vi har de seneste par måneder kæmpet for at undgå at skulle reducere optaget med helt op til 10 procent. Det tal er på smertegrænsen for det private erhvervsliv, der ansætter tæt på ni ud af ti af vore studerende, siger Inger Askehave og tilføjer:

- Vi vil gerne hjælpe med at indfri ambitionerne i aftalen om adgang til gode uddannelser og kompetent arbejdskraft alle steder i landet, men det skal også give mening. Der er rift om dygtige samfundsvidenskabelige kandidater med et internationalt udsyn – 94 procent af vore dimittender er i job indenfor ét år. Vi er derfor superglade for, at politikerne har lyttet til vores ønske om, at der ikke bliver trådt for hårdt på bremsen for optaget på Frederiksberg, siger Inger Askehave.

Den politiske aftale betyder, at CBS som varslet lukker for optaget på fire uddannelser fra 2023: MSc in Business Administration and Philosophy, cand. soc. i Politisk Kommunikation og Ledelse, MSocSo in Management of Creative Business Processes og MA in International Business Communication. Det giver en besparelse på 192 pladser. Resten af pladserne findes ved reduktioner på eksisterende uddannelser, i alt 317 pladser.

Derudover indeholder aftalen et krav om, at CBS skal finde en ekstra reduktion på 0,3 procentpoint, så den samlede reduktion af studiepladser svarer til præcis fem procent i forhold til optaget i 2019.

- Det ekstra krav svarer til cirka 20 studiepladser. Den politiske aftale får ikke som konsekvens, at vi lukker flere uddannelser, end allerede varslet, siger Inger Askehave.

Den politiske aftale skal nu nærlæses, og de samlede konsekvenser for CBS regnes igennem, fortæller Inger Askehave.

- Nu kender vi den politiske beslutning. Den skal vi nærlæse og vi skal danne os et overblik over konsekvenserne og drøfte emnet i HSU (Hovedsamarbejdsudvalget) efter påsken. Derefter skal vi igang med at implementere reduktionen af uddannelsespladser på Frederiksberg og arbejde videre med mulighederne for at oprette nye uddannelsespladser i Region Sjælland, siger hun.


MERE INFORMATION

Læs den politiske aftale her

Læs CBS' institutionsplan her

Om CBS' regionaliseringsplan
CBS’ regionaliseringsplan tager udgangspunkt i brobygning til og samarbejde med de uddannelsesinstitutioner, der allerede er aktive i Region Sjælland. På den måde kan CBS medvirke til at sikre rekrutteringsgrundlaget for deres eksisterende uddannelser og samtidigt undgå at skabe unødig konkurrence i regionen. Det betyder, at CBS ikke udflytter eksisterende uddannelser, men undersøger mulighederne for nye udbud i regionen i samarbejde med fx Erhvervsakademi Sjælland. Aktuelt undersøger CBS, om der i årene 2023-2025 kan etableres 155 nye studiepladser i region Sjælland som nye udbud (inkl. HD udbud). Disse estimater er dog usikre og skal kvalificeres i kommende år.

Se nøgletal om beskæftigelse for studerende her:
PDF iconFaktaark regionalisering
 

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 24/03/2022