Jeanette fik erfaring som sundhedskonsulent

Nyheder

Sundhedsstuderende Jeanette Andresen blev sammen med sin gruppe sendt ud i Københavns Kommune for at hjælpe demensramte. I dag har de fået erfaring med at rådgive og en større virksomhed har vist interesse for deres konklusioner. Projektet er en del af en ny sundhedskandidat på CBS, der klæder de studerende på til at forny sundhedsvæsnet.

 
28/09/2017

Det er ikke altid, at et semesterprojekt bliver relevant for andre end ens gruppe og underviser. Men det lykkedes for Jeanette Andresen og hendes gruppe, som studerer på den nye kandidatuddannelse ”MSc Innovation in Health Care” på Copenhagen Business School (CBS).

Jeanettes gruppe fik til opgave at finde nytænkende løsninger på, hvordan man på et tidligere stadie opfanger demens blandt Københavns Kommunes borgere.

Med nyttige forslag udløste deres afsluttende rapport rosende ord fra Københavns Kommune. Gruppen blev også tilbudt at præsentere deres innovationer for it-virksomheden KMD. Og de er blevet opfordret til at deltage med deres oplæg på en konference i september.  

”Vi skulle fremlægge vores endelige projekt for kommunen. Det var lidt udfordrende, fordi vi også skulle nævne, hvad der ikke fungerede. Men det var sjovt at få erfaringer som en slags konsulent,” siger 26-årige Jeanette Andresen om samarbejdet med Københavns Kommune.

Erfaring med kreative løsninger
På andet semester af sundhedskandidaten skal de studerende i grupper finde løsninger på konkrete udfordringer i sundhedssektoren. For at blive så praksisnær som mulig er uddannelsen skruet sammen, så det sker i et tæt samarbejde med enten Københavns Kommune, Region Hovedstadens hospitaler eller virksomheder.

Jeanette Andresen har en bachelorgrad fra Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet og er en af de i alt 50 studerende, der i foråret 2016 blev optaget på den dengang helt nye sundhedsuddannelse.

Fokuser på aldring og opdag demens tidligere var en af Jeanette Andresen og hendes gruppes hovedpointer i semesterprojektet. Den baserede sig på en nær analyse af demente, deres pårørende og personale.

”En demensvidensperson, som vi interviewede, åbnede vores øjne for, hvor kompleks den virkelige verden er, frem for den fremstilling vi fandt i pjecer,” siger hun og fortsætter:

”Det var spændende at arbejde med en aktuel problemstilling og at tale med folk i felten om, hvilke udfordringer de møder. Vi mærkede deres engagement og behov for nye ideer og tiltag. Det motiverede mig meget”.

Jeanette Andresen opfattede arbejdet med projektet som meget selvstændigt. Under sit bachelorprojekt blev hun i højere grad skolet til at forske, mens dette projekt havde mere fokus på at komme på kreative, konkrete løsninger ligesom en konsulent gør.

Nyt blik, andet perspektiv  
”De studerende gav os et andet perspektiv. Det var super fedt, at få et blik udefra”, lyder det fra Berit Soon Olsen, som er konsulent inden for demens i Københavns Kommune. Hun var CBS-gruppens kontaktperson.

Forskning viser, at under halvdelen af de borgere, der har demens, ikke bliver udredt bl.a. fordi, sygdommen er tabubelagt, fremhæver Berit Soon Olsen. Behandling kan ellers være med til at udskyde eller nedbringe symptomer på demens.

”Demens kan være svært at tale om. Derfor var det en god vinkel at flytte fokus fra at tale om demens til at tale alderdom generelt, når vi henvender os til borgerne. Hvad er normalt, og hvad er ikke”, siger hun.

Ud over det nye perspektiv anbefalede Jeanette og hendes gruppe en it-løsning, der skal hjælpe med at samle information om den enkelte borger.

Ofte er mange forskellige personalegrupper i berøring med borgeren, og hvis de ikke deler deres oplevelser, går viden tabt.

”Demens kan netop opfanges ved at man stykker oplysninger om borgeren sammen. Men hvis personalet, der kommer på forskellige tidspunkter i hjemmet, ikke kommunikerer sammen, bliver det svært. Her er gruppens it-løsning, hvor man deler viden, en yderst relevant løsning,” siger Berit Soon Olsen.

Hun opfordrer desuden studerende til at være ”opsøgende og vedholdende” i samarbejdet med de virksomheder, de arbejder med.

”De studerende kommer ind i en travl hverdag, men de må endelig ikke holde sig tilbage med at spørge”, siger hun og forsikrer om, at hun gerne medvirker i et studieprojekt en anden gang.
 
Flere studerende får tilbud om at skrive speciale hos partnerne
En ekstern bevilling har sørget for, at sundhedsuddannelsen bliver så praksisnær som muligt. Fx får projektgrupperne tilknyttet både en akademisk vejleder og en praktisk vejleder med kendskab til sundhedsvæsnet.

Demens-projektet har lektor ved CBS Till Winkler vejledt sammen med ekstern lektor og konsulent inden for sundhedsvæsnet Susie Ruff.

Studieleder for ”Msc Innovation in Health Care” professor Finn Valentin synes, det er ”utrolig flot”, at de studerende på kun et halvt år leverede et udbytte til samarbejdspartneren.

”Sundhedssystemet er vanskeligt at komme på talefod med. Derfor er det afgørende, at vi har et dybt samarbejde regionen, universiteter og kommunen imellem. Fordi de partnere er gået sammen om at åbne dørene og indgå i et nært samarbejde, er det lykkedes at være mere eksperimenterende. Men samarbejdet gør også uddannelsen temmelig ressourcekrævende”, siger Finn Valentin.

Som en ekstra gevinst for de studerende har Finn Valentin erfaret, at flere samarbejdspartnere har opfordret studerende til at vende tilbage og skrive speciale.  

Sundhedssektoren har de senere år været under store forandringer og det har kaldt på en uddannelse, hvor studerende lærer at innovere sundhedssystemet.

“Spørger du Novo Nordisk, hvor innovationsafdelingen er, siger de straks: ’Bygning 4’. Spørger du et moderne hospital, siger de: ’Overalt’, som reelt er ingen steder. Sektoren har det ikke i sin genetik at arbejde systematisk med innovation,” siger Finn Valentin og uddyber, hvad ambitionen for uddannelsen er:

”Uddannelsen er den første kandidatgrad af sin art. Den går dybt ned i sundhedsvæsnet og klæder de studerende på med viden om innovationer, erhvervsøkonomi, ledelse, it og design. Det er områder, som i dag er adskilte kundskabsblokke, og som taler dårligt med hinanden. Men vi har taget opgaven på os at få vidensområderne til at hænge sammen. ”

Lyder uddannelsen relevant for dig? Læs mere om uddannelsen, og hvordan du tilmelder dig:
 MSc in Business Administration and Innovation in Health Care

Har du allerede en god idé til at løse en sundhedsudfordring? Så tilmeld dig Health Innovators (CHI) inkubatorforløb for studerende og få hjælp til at gøre ideen til virkelighed. Deadline 1. februar 2018.
CHI inkubatorforløb

Fakta om Innovation in Health Care
Arbejdet med sundhedsudfordringer er gjort muligt gennem Copenhagen Health Innovation – et partnerskab mellem CBS, DTU, KU, Metropol, Københavns Kommune og Region Hovedstaden, der skaber sundhedsinnovation gennem uddannelse. Dele af aktiviteterne er finansieret gennem Den Europæiske Socialfond og Regionale Erhvervsudviklingsmidler.

To undervisere fra uddannelsen Charlotte Piester og Marianne Rosager udgiver her i forårssemestret en international lærerbog på området;  ”MedTech Marketing”.

Projektgruppens fire medlemmer
Jeanette Andresen har en bachelorgrad fra Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet
Volha Samusevich fra Hviderusland har en bachelorgrad fra CBS
Michelle Romero har en bachelor i business fra Ecuador og ti års arbejdserfaring
Mirko Kosic er uddannet fysioterapeut fra Montenegro

For flere oplysninger kontakt:

Professor ved CBS Finn Valentin

Journalist ved CBS Matilde Hørmand-Pallesen
 

EU logo

Sidst opdateret: Communications // 03/10/2017