Investorerne er blinde i forhold til bæredygtighed, når de investerer i shipping

Et nyt digitalt værktøj skal hjælpe den finansielle sektor med at indregne skader på miljøet, når de investerer i søfart. Værktøjet vil hjælpe investorerne med at efterleve deres ansvar i forhold til EU’s Sustainable Finance Disclosure Regulation.

16/12/2022

Den finansielle sektor og de store pensionsfonde har de facto bind for øjnene, når de investerer i søfart, når man ser på den skade industrien forvolder miljøet i form af udledninger af fx svovl, kvælstofilte og andre partikler. Et nyt værktøj som er udviklet af et konsortium af spillere, herunder CBS, har potentiale til at ændre på det.

”Lige nu har investorerne kun adgang til begrænsede Sustainable Development Goal data i forhold til den potentielle forurening, der udledes af skibe, der sejler i beskyttede marineområder. De har nærmeste ingen viden om de risici, de tager i forhold til at skade levende dyr, kvaliteten af havvand og miljøet overordnet set,” siger lektor Kristjan Jespersen fra CBS.

Det stiller investorerne over for et stort problem, fordi ifølge EU-lovgivningen, EU’s Sustainable Finance Disclosure Regulation, skal de tage disse risici med i overvejelserne, når de investerer.

Investorerne mangler data

”Ifølge direktivet skal ledelserne i finansielle virksomheder informere om, hvordan bæredygtighedsrisici medregnes i deres investeringsproces. De skal også oplyse, hvilke måleenheder de anvender for at estimere ESG-faktorer, og hvordan de overvejer investeringsbeslutninger, der kunne ende med et negativt resultat i forhold til bæredygtighedsfaktorer. Men de er ikke i besiddelse af data, der gør det muligt for dem at leve op til denne forpligtelse,” tilføjer Jespersen.

For at hjælpe investorerne med at leve op til lovkravene og forhåbentlig bidrage til at udvikle en mere bæredygtig søfartssektor har CBS, den grønne digitale finansalliance/Green Digital Finance Alliance (GDFA) og WWF Danmark – med støtte fra Velux Fonden – forsket i og udviklet nye målesystemer til de finansielle institutioner i Norden.

Værktøjet kan angive, hvor høj en risiko der er forbundet med søfartsaktiviteter i forhold til at skade sensitive økosystemer i havet og i forhold til udledning af CO2 fra de enkelte skibe.

Ifølge Rasmus Nørgaard, som er ESG analytiker i Danmarks største pensionsselskab, ATP, vil redskabet kunne gøre det muligt for investorer og andre stakeholders at indgå i en dialog med virksomhederne.

“Værktøjet vil få en impact på den måde, at det skaber gennemsigtighed, og det er vigtigt i forhold til biodiversitet. Lige nu er en af de største barrierer for at fremme biodiversitet, at der ikke er nok data. Værktøjet vil gøre det muligt for stakeholders at indgå i bedre dialog med virksomhederne,” siger han.

Værktøjet hjælper med at måle risikoniveauet

Ved at sammenholde miljømæssige data med data om fartøjernes geografiske placering og ejerskab gør værktøjet det muligt for de finansielle institutioner at måle risikoniveauet i forbindelse med søfartsindustriens i deres porteføljer. Det drejer sig om den indvirkning, shipping har på beskyttede marineområder og følsomme marineøkosystemer. Derudover angiver værktøjet skibenes udledning af CO2, så snart der etableres en forbindelse til ejerskabsdata. Det gør det muligt for de finansielle institutioner at vurdere de enkelte fartøjers indvirkning på havenes tilstand.

”Investorerne og den finansielle sektor vil opnå positive resultater ved brug af dette værktøj, fordi de får mulighed for at kunne identificere og fremme investeringer, der ikke udgør nogen markant risiko for havenes tilstand, og de vil kunne samarbejde med deres investeringspartnere om at forbedre deres miljømæssige standarder og generelle indvirkning,” siger Kristjan Jespersen.

For samfundet vil fordelen være en bedre forståelse af risici for klimaet og havene samt en styrkelse af investeringer, der tager højde for og håndterer disse risici.

Kontakt

Lektor Kristjan Jespersen; Tlf.: +45 23966899; E-mail: kj.msc@cbs.dk

Journalist Richard Steed; Tlf.: +45 41852205; E-mail: rs.slk@cbs.dk

Journalist Marianne Bom; Tlf.: +45 41852631; E-mail: mb.slk@cbs.dk

 

Sidst opdateret: Communications // 16/12/2022