Folketingsvalg: Find en ekspert i klima og bæredygtighed

Et af EU- og Folketingsvalgets væsentlige emner er klimapolitik. Få overblik over dygtige eksperter på området i vores liste herunder.

15/05/2019

Isbjørne, der springer fra isblok til isblok

 

I øjeblikket skal vi tage stilling til politik – både på EU-niveau og i Danmark. Men hvem skal vi stemme på? Og hvad betyder politikernes udlagte politik på klima- og bæredygtighedsområdet?

Det kan du blive klogere på via vores eksperter med forskellige perspektiver på bæredygtige og klimavenlige løsninger, når det eksempelvis gælder innovationsstrategier, økonomi og bæredygtig produktion.

 

Lektor Christian Erik Kampmann – Institut for Strategi og Innovation:
Kontakt +45 38152381 – cek.si@cbs.dk

•    Bæredygtig innovation og strategi
•    Energipolitik
•    Klimapolitik

Adjunkt Irina Papazu – Institut for Ledelse, Politik og Filosofi:
Kontakt +45 3815 3684 eller mobil +45 2972 5120 – ip.mpp@cbs.dk

•    Bæredygtighed
•    Klimaforandringer og klimapolitik
•    Lokalsamfundsbaserede vedvarende energiomstillinger

Professor Andreas Rasche – CBS Sustainability, Department of Management, Society and Communication og
Governing Responsible Business Research Environment:
Kontakt +45 3815 5701 – ar.msc@cbs.dk

•    FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling
•    Korruption
•    Globale forsyningskæder og menneskerettigheder

Lektor Julie Uldam - Department of Management, Society and Communication:
Kontakt 45 3815 3210 – ju.msc@cbs.dk

•    CSR og klimaforandringer
•    Civilsamfundets forsøg på og muligheder for at gøre valget grønt
•    Sociale mediers rolle i klimadebatten og politisk deltagelse

Lektor Lasse Folke Henriksen – Institut for Organisation:
Kontakt lfh.ioa@cbs.dk

•    Bæredygtighedsstandarder
•    Fagøkonomers politiske rolle
•    Sociale netværk

Professor Ari Kokko – Center of Emerging Markets:
Kontakt +4538152533 – ako.egb@cbs.dk
•    International handel
•    Udvikling
•    Innovation

Lektor Jesper Clement – Institut for Afsætningsøkonomi:
Kontakt: +4538152209 – jc.marktg@cbs.dk

•    Forbrugeradfærd – ubevidst og gentagen beslutningstagen
•    Visuel påvirkning af fortolkning og beslutning
•    Cirkulær økonomi – muligheder og begrænsninger

Ph.d. Sönnich Sönnichsen – Institut for Afsætningsøkonomi:
Kontakt +4538152137 –sds.marktg@cbs.dk

•    Cirkulære offentlige indkøb
•    Cirkulære økonomiske forretningsmodeller
•    Overgang til cirkulære økonomiske økosystemer


Ph.d. Mette Nelund – Institut for Ledelse, Politik og Filosofi:
Kontakt +4538153654 – mn.mpp@cbs.dk

•    Bæredygtighed
•    Klimaforandringer
•    Lokale omstillingsprocesser i landbrugssektoren

Professor Grazia Santangelo – Institut for Strategi og Innovation:
Kontakt:+4538153337 – gs.si@cbs.dk

•    Multinationale virksomheder og store udfordringer: arbejdsstandarder og fødevaresikkerhed
•    Strategiske reaktioner på korruption og organiseret kriminalitet
•    Miljøstrategier

Lektor Caroline Witte – Institut for Strategi og Innovation:
Kontakt +4538152912 - cw.si@cbs.dk

•    Multinationale investeringer i en verden med flere og flere konflikter
•    Måling af fremskridt for de nederste 40% ved brug af subjektiv trivselsdata

Lektor Madelaine Rauch – Institut for Strategi og Innovation:
Kontakt +4538152821 – mra.si@cbs.dk

•    Store udfordringer og verdensmål for bæredygtig udvikling
•    Ansvarlig innovation
•    Studieture til Sydsudan, Irak og  Yemen (sammen med FN og Læger uden grænser)

Professor Christoph Grimpe – Institut for Strategi og Innovation
Kontakt +4538152530 – cg.si@cbs.dk

•    Innovationsstrategier
•    Involvering af interessenter i innovation
•    Bæredygtig innovation


Professor Wolfgang Sofka – Institut for Strategi og Innovation:
Kontakt +4538152502 – ws.si@cbs.dk

•    Innovation
•    Vidensøgning
•    Videnbeskyttelse

Professor Esben Rahbek – Management, Society and Communication:
Kontakt +4538152741 – ergp.msc@cbs.dk

•    Bæredygtige forretningsmodeller
•    Partnerskaber på tværs af sektorer
•    Pay for Success-modeller

Lektor Steen Vallentin – Department of Management, Society and Communication:
Kontakt  +4538153785, Mobil +45 60372919 – sv.msc@cbs.dk

•    Virksomheders implementering (eller mangel på samme) af FN’s Verdensmål
•    Strategiske gevinster ved CSR og bæredygtighed
•    Cirkulær økonomi

Professor Lucia Reisch – Department of Management, Society and Communication:
Kontakt +4538153642 – lre.msc@cbs.dk

•    Bæredygtigt forbrug
•    Offentlig sundhed og forbrugere
•    Adfærdsøkonomi

Professor Jeremy Moon – Department of Management, Society and Communication:
Kontakt +4538153231, Mobil+ 44 7837862153 – jm.msc@cbs.dk

•    CSR
•    Bæredygtige virksomheder
•    Socialt ansvarlig ledelse

Lektor Hubert Buch-Hansen – Institut for Organisation:
Kontakt +4538153566 – dw.ioa@cbs.dk

•    Miljømæssig bæredygtighed og modvækst
•    Økologisk økonomi
•    Ikke-bæredygtig økonomisk vækst

Lektor Stine Haakonsson – Institut for Organisation:
Kontakt +4538153124 – stha.ioa@cbs.dk

•    Bæredygtig omstilling
•    Vedvarende energi (vind, sol, brændsel)
•    Grønne teknologier

Sidst opdateret: Communications // 08/10/2019