Coronavirus update

Seneste information om, hvordan COVID-19 påvirker CBS

11/06/2021

corona_indhold_cbsdk.png

1. Februar 2022

 • Alle restriktioner er ophævet pr. ​1. februar 2022
 • Der skal ikke længere indmeldes smittetilfælde til CBS
 • I februar vil al undervisning blive live streamet ​når muligt (lokaleafhængigt),​ og alle eksamener afholdes online
 • Kantinerne har reducerede åbningstider / mindre ​udvalg indtil videre​.

10. September 2021

Myndighederne har udmeldt, at alle coronarestriktioner bortfalder i Danmark fra og med 10. september 2021. CBS har genåbnet alle bygninger og alle kan frit ​vende tilbage på campus. Der gæld​er ikke længere ​mundbinds- og afstandskrav. CBS vil dog fortsat have fokus på rengøring, udluftning og ​hygiejne.​​

11. Juni 2021

Folketinget er blevet enige om en plan, der beskriver, hvordan corona-restriktionerne i de kommende måneder bliver udfaset

For CBS, som på alle de videregående uddannelser, betyder det bl.a., at restriktionerne reduceres til basisniveau. Basisniveau betyder, at en række forhold vedrørende rengøring mv. bliver opretholdt. Samtidig opretholdes de generelle råd om smitteforebyggelse med fokus på test og isolation ved symptomer, udluftning og god hygiejne.  

Andre restriktioner udfases over tid:

Fra og med 14. juni:

 • Alle bygninger åbnes med fri adgang og normale åbningstider
 • Studerende er ikke længere forpligtet til at bruge mundbind eller visir
 • Det anbefales ikke længere at holde 1-2 meters afstand
 • Fysisk fremmøde på arbejdspladsen øges til 50% for medarbejdere

Fra 1. august:

 • Studerende er ikke længere forpligtet til at fremvise et negativt testresultat ved fremmøde
 • CBS tilbyder ikke længere testfaciliteter for medarbejdere og studerende
 • Fysisk fremmøde på arbejdspladsen øges til 100% for medarbejdere

Læs aftalen om udfasning af COVID-19-restriktionerne i de kommende måneder: https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2021/06/Endelig-Aftale-om-yderligere-udfasning-af-restriktioner-mv.-fra-den-11.-juni-2021.pdf

Læs pressemeddelelsen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet  om, hvordan udfasningsplanerne påvirker universiteterne i Danmark: https://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2021/normal-hverdag-pa-de-videregaende-uddannelser-fra-14-juni

26. marts 2021

Gradvis genåbning af CBS d. 6. april

Der er d. 22.3.2021, indgået aftale om genåbning af Danmark. Genåbningen kommer til at foregå i etaper med 14. dages mellemrum. Der vil kunne komme justeringer, alt efter hvordan smitten udvikler sig.D. 6. april kan universiteterne åbne for op til 20% af de studerende. På CBS vil der i april måned være fokus på genåbning af læsepladser og gruppearbejdspladser for studerende. Med et afstandskrav på 2 meter vil der være en stærk begrænsning på antallet af pladser, der kan åbnes op for.Vi afventer nærmere retningslinjer fra Uddannelses- og Forskningsministeriet for implementering af genåbningen pr. 6. april – og informerer nærmere, når de specifikke rammer kendes.
 
Mere information til studerende følger på my.cbs.dk
 

25. februar 2021

De gældende restriktioner er forlænget til og med den 5. april 2021. Det betyder at:

 • Al undervisning og alle eksamener er omlagt til onlineformater.
 • CBS Campus er lukket, der er kun adgang for ansatte med nøglekort, og kun hvis man skal varetage en kritisk funktion.
 • Biblioteket er lukket for offentligheden med undtagelse af aflevering og udlån til forsknings- og undervisningsbrug. Studerende og forskere har derfor fortsat mulighed for ind- og udlån.

8.december 2020

De fortsat stigende smittetal i bl.a. hovedstadsområdet betyder, at statsministeren på pressemøde den 7. december 2020 har varslet væsentligt skærpede restriktioner for at inddæmme spredningen af COVID-19. Det betyder, at universiteterne i hovedstadsområdet, Odense og Århus lukkes ned fra onsdag den 9. december 2020 til søndag den 3. januar 2021.

På CBS betyder det:

 • Al undervisning og alle eksamener, herunder også alle skriftlige stedprøver, omlægges til onlineformater. For at skabe mest mulig forudsigelighed og ensartethed i eksamensafviklingen bliver alle stedprøver omlagt til onlineformater for hele vintereksamenen, dvs. til og med januar 2021. Det har CBS'  højeste prioritet, som i foråret, at gennemføre uddannelsesaktiviteter med bedst mulig kvalitet.
 • CBS Campus lukkes, dvs. at der – som i foråret – kun er adgang for ansatte med nøglekort, og kun hvis man skal varetage en kritisk funktion.
 • Biblioteket lukkes for offentligheden med undtagelse af aflevering og udlån til forsknings- og undervisningsbrug. Studerende og forskere har derfor fortsat mulighed for ind- og udlån.

8. juli 2020

CBS campus genåbner mandag den 10. august.
Det sker som en del af fase 4 af regeringens genåbningsplan.

Afstandskravet på 1 meter er fortsat gældende ligesom retningslinjerne fra 2. juli fra Uddannelses- og forskningsministeriet skal følges og en del af CBS’ undervisningsaktiviteter vil være online også i efterårssemesteret. Læs retningslinjerne her.

Mere information til studerende følger på my.cbs.dk

8. maj 2020

Udsigt til gradvis genåbning af CBS senere på sommeren
Aftalen om fase 2 i genåbning af samfundet betyder, at medarbejdere og studerende på CBS fortsat skal arbejde og studere hjemmefra.

Den aftale, et samlet Folketing netop har indgået om genåbning af store dele af samfundet, omfatter kun i meget begrænset omfang universiteternes aktiviteter (PDF icon læs aftale). Politikerne har i første omgang haft fokus på uddannelser og ikke forskning. De har derfor besluttet, at det for uddannelsesinstitutioner bredt set nu skal være muligt at gennemføre undervisning og eksamener med krav om fysisk fremmøde.

- På CBS er vi i den situation, at vi kan afvikle undervisning og eksamener uden at møde fysisk op på campus. Vores aktiviteter bliver derfor ikke påvirket af den nye aftale, og vi holder derfor fast i beslutningen om, at undervisning og eksamener på CBS sker online resten af semesteret, siger rektor Nikolaj Malchow Møller.

På den lidt længere bane
Som led i den nye plan for genåbning fremgår det dog også, at der hen over sommeren vil ske en gradvis genåbning af flere og flere aktiviteter på universiteterne. Det betyder blandt andet, at offentlige forskningsaktiviteter, der kræver tilstedeværelse på campus, kan se frem til at genåbne i juni. Mens øvrige aktiviteter må væbne sig med noget mere tålmodighed og først er med i den såkaldt 4. fase af genåbningsplanen, dvs. i august. Det understreges dog, at de mere langsigtede planer for yderligere genåbning af universiteterne forudsætter, at smittespredningen fortsat er under kontrol til den tid.

- Jeg ved, at mange havde set frem til snart at kunne komme tilbage på campus. Jeg er også klar over, at det vil påvirke vores uddannelses- og forskningsaktiviteter, at vi må vente endnu nogen tid med at åbne campus for vores ansatte og studerende. Men når det nu er vilkåret, så håber jeg, at I både vil passe rigtig godt på jer selv og hinanden og selvfølgelig også på CBS, så vi sammen kan vende bedst muligt tilbage senere på året, siger Nikolaj Malchow-Møller.
 

18. april 2020


CBS’ aktiviteter endnu ikke omfattet af genåbning
Den gradvise genåbning af samfundet, der gik i gang efter påske, blev fredag udvidet til også at omfatte dele af universiteternes aktiviteter. Det skete efter, at regeringen indgik ’Aftale vedrørende udvidelse af den første fase af en kontrolleret genåbning’ med folketingets øvrige partier.

Aftalen betyder bl.a., at der vil blive gennemført en delvis genåbning af forskningslaboratorier for forskere og studerende, så der bl.a. bliver mulighed for at fortsætte og afslutte postdoc- eller ph.d.-forløb samt videreføre forskningsforsøg og forskningsprojekter, som ellers går tabt.

Aftalen får således ikke umiddelbar betydning for CBS, hvor campus fortsat er lukket foreløbig til og med 10. maj. En gradvis genåbning af CBS’ campus vil under alle omstændigheder ikke komme til at berøre undervisning og eksamen, der resten af semesteret forbliver online.

- Når det gælder genåbning af campus for øvrige aktiviteter, følger vi fortsat myndighedernes anvisninger. I Danske Universiteter har vi en god dialog med ministeriet om, hvordan vi bedst griber den gradvise genåbning af universiteterne an. Her har vi naturligvis fuld forståelse for, at andre dele af sektoren står med mere akutte behov for en genåbning end CBS, siger universitetsdirektør Kirsten Winther Jørgensen.
 

6. april 2020

Lukning af campus er forlænget til og med 10. maj 2020

Læs pressemeddelelse fra Regeringen her

23. marts 2020


CBS holder campus lukket frem til 13. april
Regeringen har i dag forlænget nedlukningen af store dele af samfundet, og alle studerende på landets uddannelsesinstitutioner skal blive hjemme for at bremse smittespredning med Coronavirus. Instruksen gælder foreløbig til og med 13. april.

Læs pressemeddelelse fra Regeringen her

14. marts 2020


Studerende og medarbejdere i udlandet skal komme hjem
Uddannelses- og Forskningsministeriet bad i går aftes universiteterne om at følge anbefalingerne fra Udenrigsministeriet og tilbagekalde studerende og medarbejdere fra udlandet. Hvis medarbejdere eller studerende opholder sig permanent i udlandet, anbefales de at blive.

De danske grænser lukker fra i dag og en måned frem. Kun danske statsborgere og besøgende med et anerkendelsesværdigt formål kan komme ind i landet, både arbejde og studier er anerkendelsesværdige formål.
 
Læs Udenrigsministeriets anbefalinger her.
 

11. marts 2020, 23:15

CBS lukker campus

Regeringen har onsdag aften meddelt, at alle studerende på landets uddannelsesinstitutioner skal sendes hjem for at bremse smittespredning med Coronavirus. Campus lukker derfor omgående fra og med torsdag morgen og indtil videre til og med fredag den 27. marts. Forsknings- og uddannelsesaktiviteter fortsætter i videst muligt omfang online.

Alle studerende og medarbejdere skal tjekke deres mail for mere information og holde sig opdateret via my.cbs.dk og CBSShare.

Se også Uddannelses- og Forskningsministeriets pressemeddelelse
 

11. marts 2020, 14:20

Endnu en CBS-studerende er konstateret smittet med COVID-19 og er i hjemmekarantæne. Det bringer det totale antal af smittede på CBS op på tre.

I forbindelse med seneste tilfælde har Styrelsen for Patientsikkerhed bedt alle medstuderende på det hold, som den smittede aktuelt har fulgt om at gå i forebyggede hjemmekarantæne. Det drejer sig om i alt 104 studerende, og alle er i dag kontaktet direkte på mail.

Undervisning og forskning fortsætter på CBS i det omfang, det er muligt, og vi er gradvist ved at overgå til onlineundervisning. Vi anbefaler, at alle opmærksomt følger rådene fra myndighederne om hygiejne og adfærd. CBS-studerende med spørgsmål kan skrive til studenthub@cbs.dk.

Presse kan gå via kontakterne her

11. marts 2020

CBS opfordrer fortsat til, at alle medarbejdere og studerende følger myndighedernes anbefalinger. CBS arbejder for at forhindre smittespredning på campus, mens vi samtidig tilbyder undervisning online i det omfang, det er muligt.

CBS har desuden iværksat følgende:

 • Undervisning med 200+ studerende omlægges fra onsdag 11. marts til online undervisning. Vi omlægger gradvist undervisningen, så en større del kommer til at foregå online. Vi starter med undervisningen i de største lokaler og fortsætter derefter til de mindre lokaler.
   
 • Undervisning med færre end 200 studerende vil i nogle tilfælde flyttes til større lokaler, så der kan holdes større afstand mellem studerende.
   
 • Kun hver anden læseplads på CBS Biblioteker kan benyttes og bookes.
   
 • CBS' Årsfest, der skulle have fundet sted fredag 20. marts, er aflyst, og torsdagsbarer i Nexus er aflyst foreløbig frem til udgangen af marts.
   
 • Tjenesterejser og studierejser suspenderes. Undtagelsesvist kan de gennemføres og bookes, hvis de er forretningskritiske. Det samme gælder besøg fra udlandet.
   
 • Alle arrangementer aflyses som udgangspunkt. Forretningskritiske arrangementer kan i særtilfælde gennemføres. Der gennemføres under ingen omstændigheder arrangementer i fællesarealerne. For en god ordens skyld, skal det understreges, at arrangementer ikke omfatter undervisningsaktiviteter.
   

Vi opfordrer alle til at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger og at passe på sig selv og vise hensyn til omgivelserne.

Med venlig hilsen
Universitetsdirektør Kirsten Winther Jørgensen

9. marts 2020

CBS er i weekenden blevet kontaktet af to studerende, der efter skiferier i Norditalien er blevet diagnosticeret med COVID-19. CBS har derfor været i kontakt med de danske sundhedsmyndigheder (Styrelsen for Patientsikkerhed), som har foretaget de nødvendige foranstaltninger. De personer, der har været i kontakt med de studerende under ophold på campus, er blevet identificeret, og på den baggrund er yderligere tre personer fra CBS nu sendt i forebyggende karantæne i deres hjem.

Beskeden fra sundhedsmyndighederne er, at CBS i forhold til de to konkrete tilfælde af COVID-19 ikke skal foretage sig yderligere.
Men CBS følger, som de øvrige universiteter, naturligvis udviklingen af Corona-smitte i Danmark tæt og følger myndighedernes anbefalinger. Det betyder også, at der løbende kan ske ændringer i aktiviteter på CBS.
Vi anbefaler fortsat alle at følge rådene fra sundhedsmyndighederne.

Vi anbefaler også, at medarbejdere følger med på CBSShare og studerende på my.cbs.dk, der løbende opdateres.

Med venlig hilsen
Universitetsdirektør Kirsten Winther Jørgensen
 

6. marts 2020

Sundhedsstyrelsen har fredag den 6. marts skærpet deres anbefalinger vedr. coronavirus. Risikoen for, at der kan komme flere smittede i Danmark, vurderes nu som høj. 

Derfor er anbefalingen fra de danske myndigheder, at alle arrangementer med over 1000+ deltagere enten bør aflyses eller udskydes, og at ved arrangementer med et lavere deltagerantal bør der være informativ skiltning med gode hygiejneråd, adgang til ordentlig hygiejnemuligheder (sprit/vådservietter) og mulighed for at holde afstand. CBS har besluttet, at disse anbefalinger skal følges.

Forebyg smitte, beskyt dig selv og andre fra coronavirus:

 • God håndhygiejne, vask hænder og brug håndsprit
 • Nys og host i ærmet – ikke i hænderne
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
 • Vær opmærksom, når du er på steder med tæt kontakt til mange mennesker

CBS er i gang med at kortlægge egne aktiviteter i forhold til anbefalingen om arrangementer og beder både medarbejdere og studerende på CBS om at følge ovenstående råd.

 

4. marts 2020

Sundhedsstyrelsen har tirsdag den 3. marts skærpet deres beredskab og anbefalinger vedr. coronavirus. Anbefalingen fra de danske myndigheder er nu, at du skal blive hjemme i 14 dage efter din hjemkomst, hvis du er kommet hjem efter den 2. marts 2020 fra et af højrisikoområderne.

Højrisikoområderne er aktuelt Kina (excl. Hong Kong), Sydkorea (provinsen Gyeongbuk og storbyen Daegu), Iran og Italien (regionerne Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte, Veneto).

Både studerende og medarbejdere på CBS skal alle følge denne anbefaling.

 

3. marts 2020

Der er nu konstateret flere tilfælde af coronavirus i Danmark. CBS følger Sundhedsstyrelsen og Udenrigsministeriets anbefalinger.

Vi afholder fortsat undervisning og andre aktiviteter som normalt.  Der er i dag opsat plakater på campus med information om forebyggelse og ekstra spritdispensere.

CBS følger nøje situationen, og evt. ændringer vil løbende blive meldt ud på CBS Share, cbs.dk og my.cbs.dk.

 

13. februar 2020

CBS følger udviklingen i Asien og andre lande tæt. Vores studerendes sikkerhed har allerhøjeste prioritet. Vi forstår fuldt ud, at vores studerende og deres nærmeste kan være bekymrede for at coronavirussen kan påvirke deres indeværende eller fremtidige semester i udlandet.

I sådanne tilfælde retter CBS sig altid efter Udenrigsministeriets retningslinjer samt opdateringer fra Sundhedsstyrelsen. Derudover er CBS i tæt, tillidsfuld dialog med vores partnerinstitutioner i de berørte områder.

Vi opfordrer vores studerende til altid at følge de gældende retningslinjer og rejseoplysninger fra Udenrigsministeriet, Sundhedsstyrelsen, de lokale sundhedsmyndigheder og retningslinjer fra vores partnerinstitutioner.

CBS informerer alle studerende direkte, hvis der skal tages aktion omgående og vil informere alle forældre indirekte via cbs.dk.

For nuværende (12. februar 2020), er det kun udveksling til de kinesiske universiteter, der er berørt og sat i bero pga. coronavirus.

Studerende på International Business Asia-uddannelsen tilbydes et forårssemester på campus på Frederiksberg og ikke i Beijing som alternativ, og det starter 1. marts 2020. Det Internationale Kontor vil gøre hvad de kan for at undersøge mulighederne for et udvekslingssemester i Kina på et senere tidspunkt for dem, der måtte være interesserede i dette.

Hvis du vil vide mere om coronavirus og udveksling, kontakt venligst chef for Det Internationale Kontor, Niels Henrik Larsen: nhl.intoff@cbs.dk

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 15.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}

Sidst opdateret: Communications // 14/02/2022