CBS udnævner prodekan til grøn omstilling

Den grønne omstilling er et vigtigt strategisk indsatsområde for CBS. Derfor bliver ledelsesdelen nu styrket.

11/05/2022

Hanne Harmsen

Hanne Harmsen er udnævnt til prodekan for den grønne omstilling på CBS. Der er tale om en nyoprettet funktion, hvor Hanne Harmsen skal være med til at synliggøre al den samfundsvidenskabelige forskning på CBS, som spiller en central rolle for den grønne omstilling.

”Udnævnelsen er et signal om, at grøn omstilling har et stort ledelsesmæssigt fokus på CBS. Det er en vigtig fælles opgave, som både påvirker vores forskning og uddannelse. I samarbejde med mange andre medarbejdere skal prodekanen stå i spidsen for at samle, synliggøre og udvikle vores grønne indsatser og bygge bro til virksomheder, politikere og andre forskningsinstitutioner”, forklarer Søren Hvidkjær, der er forskningsdekan på CBS.

Klimaforandringerne er som bekendt en af vor tids største udfordringer. Danmarks målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 procent og opnå klimaneutralitet i 2050 kræver ny forskning, nye uddannelser, innovation, handlekraft og et styrket samarbejde på tværs af videnskaber og sektorer.

Og med sin lange tradition for stærke og tværfaglige forskningsmiljøer inden for finansiering, økonomi, marketing, ledelse, innovation og strategi kan CBS spille en væsentlig rolle i bestræbelserne på at mindske klimaforandringerne.

Hidtil har der nok været en tendens til mest at tænke i ny teknologi, når vi taler grøn omstilling. Men der er også en samfundsvidenskabelig side

-Hanne Harmsen, prodekan for grøn omstilling

Business og teknologi forenes

”Hidtil har der nok været en tendens til mest at tænke i ny teknologi, når vi taler grøn omstilling. Men der er også en samfundsvidenskabelig side. CBS kan for eksempel levere viden om forbrugeradfærd, indkøbsadfærd og økonomiske modeller, der kan måle effekten af nye tiltag. Og vi kan levere viden om, hvordan man leder en organisation, der skal indføre grøn omstilling” påpeger Hanne Harmsen.

CBS fokuserer altså på at udvikle løsninger, der kombinerer adfærd og forretningsforståelse med teknologi. Derfor har CBS etableret en række partnerskaber, særligt med STEM-området. Dem bliver Hanne Harmsen også tovholder for, ligesom hun skal sikre, at CBS løbende får mulighed for at involvere sig i relevante nationale og internationale tværfaglige tiltag inden for grøn omstilling.

Hanne Harmsen blev for halvandet år siden ansat som Green Transformation Officer på CBS. Inden da arbejdede hun i små seks år som vicedirektør i Innovationsfonden, hvor hun blandt andet beskæftigede sig med bæredygtighed og diversitet.

Tidligere i karrieren har hun været vicedirektør for uddannelse på KU og prodekan for strategisk ledelse samt dekan for forskning – begge dele på det daværende Handelshøjskolen i Århus. Og før den tid var hun forsker og forskede i innovationsledelse med fokus på fødevareindustrien.


Har du har en ide til et projekt inden for grøn omstilling, eller har du har spørgsmål til indsatsområdet, er du velkommen til at kontakte Hanne Harmsen på hh.slk@cbs.dk

 

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 11/07/2023