CBS skal have to nye eksterne bestyrelsesmedlemmer

CBS’ indstillingsorgan søger to nye eksterne bestyrelsesmedlemmer. Læs mere om, hvordan du kan bidrage til processen.

18/08/2023

cbs

De to nye eksterne medlemmer skal indtræde i bestyrelsen den 1. februar 2024 og skal afløse bestyrelsens næstformand Michael Rasmussen og bestyrelsesmedlem Mette Vestergaard, der udtræder af bestyrelsen efter udløb af deres anden funktionsperiode.

Indstillingsorganet har med input fra bestyrelsen udarbejdet nedenstående kompetence­profil for de nye eksterne bestyrelsesmedlemmer, som skal danne grundlag for indstillingsorganets vurdering af kandidater. Indstillingsorganet indstiller udvalgte kandidater til CBS’ udpegnings­organ, som foretager den endelige udpegning. Udpegningen sker for en 4-årig periode med mulighed for genudpegning i yderligere fire år.

Ønsker du at indstille en kandidat som nyt eksternt bestyrelsesmedlem, kan du gøre det som beskrevet i opslaget. Bemærk, at indstillinger af kandidater kun vil blive taget i betragtning af indstillingsorganet, hvis kandidaten opfylder kompetenceprofilen og har givet tilsagn om, at kandidaten både kan og vil indtræde i CBS’ bestyrelse.

Se kompetenceprofilen og hvordan du kan bidrage til processen her.

Sidst opdateret: Communications // 18/08/2023