CBS styrker fokus på god forskningskommunikation

Nyheder

Øget transparens i forskningsfinansiering og forskeres bibeskæftigelse, bredere mandat til prodekan for forskningsformidling og opdaterede retningslinjer for god forskningskommunikation.

 
08/11/2018

jpeg.jpg
Foto: Jakob Boserup

CBS vil forny de eksisterende retningslinjer for god forskningskommunikation som opfølgning på diskussionen i medierne om transparens i finansieringen af forskningsaktiviteter. Direktionen og Akademisk Råd ønsker, at retningslinjerne eksplicit skal omtale krav om transparens. Således ønsker CBS’ direktion og Akademisk Råd, at alle forskere fremadrettet skal offentliggøre både ekstern finansiering af deres forskning og eventuel bibeskæftigelse på cbs.dk. Dette vil blive diskuteret med hovedsamarbejdsudvalget (HSU) på det førstkommende møde, oplyser forskningsdekan Søren Hvidkjær.
 
”Vi kan konstatere, at mange forskere allerede har sikret transparens i deres finansiering og interesser. Men vi vil gerne sikre, at det gennemføres konsekvent. Derfor vil vi over de næste måneder arbejde tæt sammen med Akademisk Råd og institutlederne for at udvikle en god og praktisk model. Tiltaget skal sikre, at CBS også fremadrettet kan samarbejde tæt med erhvervsliv, fonde og offentlige organisationer, og at der ikke opstår tvivl om forskernes interesser,” siger Søren Hvidkjær.
 
CBS har endvidere igangsat arbejdet med at finde en ny prodekan for forskningskommunikation efter Flemming Poulfelt, som har besluttet at blive professor emeritus. Prodekanen vil få et bredere opgavefelt end hidtil. Blandt andet vil CBS arbejde videre med at opdatere retningslinjer for god forskningskommunikation. I den sammenhæng vil CBS lade sig inspirere af det arbejde, der allerede er iværksat af Danske Universiteter på baggrund af den eksisterende nationale ”code of conduct” for videnskabelig integritet.

”Vores forskere skal deltage aktivt i den offentlige debat. Det gør CBS’ forskere i vid udstrækning, og vi vil gerne støtte, at det offentlige engagement fortsætter og gerne styrkes. Derfor ser vi anbefalinger og retningslinjerne som en støtte til forskerne – og til den gode forskningsbaserede samfundsdebat,” siger Søren Hvidkjær.

For flere oplysninger kontakt venligst pressekontakter.

Sidst opdateret: Communications // 08/11/2018