CBS-professor bliver medlem Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse

Uddannelses- og Forskningsministeriet har udnævnt professor Nanna Mik-Meyer til bestyrelsesmedlem for Danmarks Frie Forskningsfond (DFF).

05/10/2021

https://www.mik-meyer.com/
Foto: https://www.mik-meyer.com/

Med den nye 2021-2023 strategi, ”Grobund for nybrud”, vil Danmarks Frie Forskningsfond skabe grobund for banebrydende forskningsaktiviteter med fokus på kvalitet, mangfoldighed og forskningens rolle i samfundet.  Samtidig bliver ansøgerens perspektiv et centralt referencepunkt for fondens strategiske arbejde.

Udnævnelsen træder i kraft i det nye år, og nedenfor uddyber professor Nanna Mik-Meyer sin rolle og sine forventninger til bestyrelsesposten.

Hvilke udfordringer ser du mest frem til med denne udnævnelse?

Jeg ser meget frem til at møde de andre bestyrelsesmedlemmer, hvis baggrund vil være en anden end min. Vi vil alle sammen gerne sikre den frie forskning de bedst mulig vilkår, og jeg glæder mig meget til at diskutere, hvordan vi kan opnå det sammen med kolleger, der kommer fra andre videnskabelige områder end mit eget.

Hvad vil din rolle som nyt bestyrelsesmedlem omfatte?

Det ved jeg ikke endnu. Men jeg gætter på, at bestyrelsens diskussioner vil omfatte samtaler om, hvordan vi styrker ikke-strategisk forskning, således at grundforskningen fortsat vil indtage en central plads i Danmarks politiske system. Det er afgørende, at vores politikere støtter den frie forskning, og at de forstår, hvorfor det er vigtigt. Jeg tænker også, at min rolle kunne omfatte diskussioner om, hvordan vi – overordnet set – forbedrer ansøgningsprocessen endnu mere. Jeg har nogle konkrete idéer baseret på mit tidligere medlemskab af FSE. Og sluttelig tror jeg, at DFF konsulteres i forhold til et bredt udvalg af emner i forbindelse med forskning – så jeg gætter på, at vi vil komme til at diskutere en bred vifte af emner.

Fortæl mig mere om den nye strategi ”Grobund for nybrud” og dit input i den forbindelse?

Det er min opfattelse, at det handler om at sikre de bedst mulige forhold for originalitet i forskningen. Det er vigtigt, at DFF støtter et bredt felt af forskning – også de idéer, som bryder med vores forståelse af, hvad der er muligt. Igen: DFF skal være stedet, man henvender sig til, når man gerne vil undersøge forskningsemner, det kan være vanskeligt at finde støtte til andre steder.


Klik her for at læse pressemeddelelsen fra Undervisnings- og Forskningsministeriet

Klik her for at læse mere om Danmarks Frie Forskningsfond

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 05/10/2021