CBS offentliggør Årsrapport 2018

Nyheder

Et regnskab, der rammer plet. Større eksterne bevillinger til forskning. Og flere artikler udgivet i internationalt anerkendte tidskrifter, end før set. Læs mere om året der gik i CBS’ Årsrapport 2018.

 
23/04/2019

CBS
Fotograf: Jørn Albertus

Nedslag i 2018:

Økonomi

  • Resultatet for 2018 er som forventet et overskud på 14 mio. kr. CBS budgetterer i 2019 med et overskud på 29 mio. kr., som primært skyldes, at basisforskningstilskuddet på finansloven for 2019 stiger yderligere 38 mio. kr. Ønsket er, at den øgede bevilling fremadrettet skal investeres i flere videnskabelige medarbejdere.


Forskning

  • CBS modtog i 2018 bevillinger til forskning fra eksterne kilder på i alt 182 mio. kr., hvilket er det hidtil største hjemtag af eksterne bevillinger. Herudover er antallet af artikler i internationalt anerkendte tidsskrifter steget markant, bl.a. steg produktionen af artikler i AJG 4 og 4* fra 58 artikler i 2017 til 88 i 2018, hvilket er det højeste niveau nogensinde for CBS.
  • CBS har oprettet tre nye Business in Society-platforme, der adresserer samfundsmæssige udfordringer inden for ulighed, diversitet og digital transformation.


Uddannelse

  • Antallet af fag med digitale læringsressourcer, også betegnet blended learning, er steget fra 81 i 2017 til 163 i 2018.
  • CBS har i 2018 intensiveret indsatsen for at få CBS’ internationale dimittender i arbejde og for at fastholde dem i Danmark.


Læs CBS’ Årsrapport 2018 her.

For flere informationer kontakt specialkonsulent i CBS’ ledelsessekretariat:
Charlotte Gisselmann Jessen
 

Sidst opdateret: Communications // 24/04/2019