CBS skal have nyt eksternt bestyrelsesmedlem

CBS’ indstillingsorgan søger et nyt eksternt bestyrelsesmedlem

05/01/2021

CBS’ indstillingsorgan har startet søgeproces vedr. et nyt eksternt bestyrelsesmedlem.

Det nye eksterne medlem skal indtræde i bestyrelsen den 15. juni 2021. Det nye medlem afløser Alfred Josefsen, der udtræder af bestyrelsen den 14. juni 2021 efter udløb af hans funktionsperiode.

Indstillingsorganet har i dialog med bestyrelsen udarbejdet en kompetence­profil for det nye eksterne bestyrelsesmedlem. Kompetenceprofilen danner grundlag for indstillingsorganets kommende arbejde med at vurdere kandidater, der opfylder profilen og indstille kandidater til CBS’ udpegnings­organ. Udpegningsorganet træffer endelig beslutning om at tilbyde en kandidat at indtræde i CBS’ bestyrelse som nyt eksternt medlem.

CBS og indstillingsorganet ønsker at invitere alle, der kan bidrage med velargumenterede forslag og ideer til et nyt eksternt medlem om at indsende dem til indstillingsorganets sekretariat, så de kan indgå i de videre overvejelser. Bemærk dog, at forslag til kandidater kun vil blive taget i betragtning af indstillingsorganet såfremt forslaget er ledsaget af en motivation af kandidaten, kandidatens CV, samt oplysning om, at kandidaten kan og vil indtræde i CBS’ bestyrelse.

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 25/01/2024