CBS skal have nyt eksternt bestyrelsesmedlem

CBS’ indstillingsorgan søger et nyt eksternt bestyrelsesmedlem. Læs mere om, hvordan du kan bidrage til processen.

04/11/2019

CBS’ indstillingsorgan har startet søgeproces vedr. et nyt eksternt bestyrelsesmedlem.

Det nye eksterne medlem skal indtræde i bestyrelsen d. 1. februar 2020. Det nye medlem afløser Arvid Hallén, der udtræder af bestyrelsen d. 31. januar 2020 efter udløb af hans funktionsperiode.

Indstillingsorganet har i dialog med bestyrelsen udarbejdet en kompetence¬profil for det nye eksterne bestyrelsesmedlem. Kompetenceprofilen danner grundlag for indstillingsorganets kommende arbejde med at vurdere kandidater, der opfylder profilen og indstille kandidater til CBS’ udpegningsorgan. Udpegningsorganet træffer endelig beslutning om at tilbyde en kandidat at indtræde i CBS’ bestyrelse som nyt eksternt medlem.

CBS og indstillingsorganet ønsker at invitere alle, der kan bidrage med velargumenterede forslag og ideer til et nyt eksternt medlem om at indsende dem til indstillingsorganets sekretariat, så de kan indgå i de videre overvejelser. Bemærk dog at forslag til kandidater kun vil blive taget i betragtning af indstillingsorganet såfremt forslaget er ledsaget af en motivation af kandidaten, kandidatens CV, samt oplysning om at kandidaten kan og vil indtræde i CBS’ bestyrelse.

Læs mere om kompetenceprofilen og hvordan du kan bidrage til processen her.
 

Sidst opdateret: Communications // 02/09/2020