CBS’ nyeste tværfaglige forskningssatsninger

’Diversity & Difference’, ’Inequality’ og ’Transformations’ er navnene på de tre nye såkaldte Business-in-Society-platforme på CBS. Satsningerne skal løbe over en femårig periode.

 
22/01/2018

Via Business-in-Society-platformene (BiS-platformene) forpligter CBS sig til at producere viden baseret på kontekstbaseret, problemorienteret og tværfaglig forskning i komplekse erhvervs- og samfundsmæssige problemstillinger i samfundet omkring os.

CBS etablerede BiS-konceptet i 2011, og siden da har fem BiS-platforme set dagens lys. På baggrund af en evaluering af BiS-konceptet i 2016 besluttede CBS’ bestyrelse at fortsætte konceptet, hvilket er resulteret i lanceringen af tre nye BiS-platforme:

Diversity & Difference
Formålet med Diversity & Difference-platformen er at styrke, fremme og formidle forskning i mangfoldighed og forskellighed og gøre CBS til centrum for international forskning heri. Vi ønsker at samle ekspertise, der kan støtte politikere, erhvervsledere og myndigheder inden for komplekse problemstillinger. Platformens medlemmer vil bl.a. dække følgende temaområder: 1) kultur og sprog, 2) køn og seksualitet, 3) migration og integration, 4) lederskab og professioner, 5) uddannelse og 6) teams og netværk.
Academic Directors: Dorte Lønsmann (Department of Management, Society and Communication), Sara Louise Muhr (Institut for Organisation)
Deltagende institutter: Institut for Digitalisering, Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse, Department of Management, Society and Communication og Institut for Organisation

Inequality
Økonomisk ulighed bliver mere og mere udbredt verden over. Det kommer bl.a. til udtryk i en stigende forskel i indkomst mellem samfundets top og bund. Mens en vis grad af ulighed kan skabe incitament til arbejde, innovation og entreprenørskab, er der samtidig en stigende erkendelse af, at ulighed også har en mørk side, der potentielt kan underminere økonomisk vækst, lede til stigende ind- og udvandring, skade stigende social mobilitet m.m. Inequality-platformen fokuserer på årsager til og konsekvenser af ulighed på nationalt, europæisk og internationalt niveau i relation til virksomheder (fx lønninger, arbejdsforhold og beskæftigelse), samfundsøkonomi (fx arbejdsmarkeder, sundhed og migration) og politik (fx EU-lovgivning og udligningspolitik).
Academic Directors: Mogens Kamp Justesen (Department of Business and Politics) og Birthe Larsen (Institut for Økonomi)
Deltagende institutter: Department of Business and Politics, Institut for Økonomi, Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse og Department of Management, Society and Communication

Transformations
Transformations-platformen undersøger den digitale og teknologiske udviklings betydning for økonomiske og samfundsmæssige forandringer. CBS-forskere og eksterne interessenter skal undersøge problemstillinger som fx organisationsforandringer i den digitale tidsalder, ændringer i forretningsmodeller, teknologi- og socio-økonomiske forandringer, vidensproduktion og digitale forandringer inden for medier og kommunikation. Platformen skal understøtte forskellige initiativer inden for forskning, finansiering, undervisning og opsøgende arbejde og dermed sikre CBS’ engagement i muligheder og udfordringer ved digital forandring.
Academic Directors: Mikkel Flyverbom (Department of Management, Society and Communication), Ioanna Constantiou (Institut for Digitalisering)
Deltagende institutter: Institut for Digtalisering, Department of Management, Society and Communication, Department of Business and Politics, Institut for Afsætningsøkonomi, Institut for Organisation, Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse

De tre BiS-platforme påbegyndte deres aktiviteter 1. januar 2018 og løber over en femårig periode. Udover de tre nye BiS-platforme har CBS også CBS Maritime-platformen. CBS Maritime startede i januar 2014 og finansieres ikke længere centralt af CBS med udgangen af 2018.

Udviklingsbevilling til tværfaglig forskning
Udover etableringen af de tre nye BiS-platforme har direktionen også besluttet at tildele startkapital til de tre følgende tværfaglige forskningsområder:
•    Cirkulær økonomi ledet af lektor Steen Vallentin (LPF) og lektor Jesper Clement (AØ) med deltagelse af en række andre CBS-institutter.
•    Skat ledet af lektor Duncan Wigan (DBP) og lektor Michael Tell (JUR) med deltagelse af en række andre CBS-institutter.
•    CBS Afrika ledet af lektor Søren Jeppesen (MSC) med deltagelse af en række andre CBS-institutter.

Tidligere BiS-platforme
 
Sustainability-platformen: 2011-2016. Platformen har fortsat sine aktiviteter med finansiering af tre institutter fra CBS (DBP, MSC og LPF). Hedder nu CBS Sustainability.

Public-Private-platformen: 2011-2016. Har fortsat sine aktiviteter og er finansieret af fem institutter fra CBS (IOA, LPF, JUR, MSC og DBP). Hedder nu CBS Public-Private.

Entrepreneurship-platformen: 2013-2017. Entrepreneurship er stadig et fokusområde på CBS sideløbende med innovation (CBS’ strategiske forandringsinitiativ Entrepreneurship & Innovation).

Competitiveness-platformen: 2013-2017. CBS Competitiveness fortsætter som netværk.
Alle eksternt finansierede projekter fortsætter i 2018.

Sidst opdateret: Communications // 08/10/2019