CBS' nye institut har fået et navn

Nyheder

Det nye institut, som pr. 1. januar 2017 er et resultat af fusionen mellem Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse og Department of International Business Communication, er blevet døbt Department of Management, Society and Communication (MSC). Dorte Salskov-Iversen er institutleder, og Annika Dilling er sekretariatschef.

 
02/01/2017

MSC, som er tvær- og interdisciplinær ved fødslen, samler forskning inden for ledelse, kommunikation og den bredere samfundsvidenskab med et specielt fokus på studiet af  organisationer i globale miljøer og organisationers relationer i en bred kontekst.

MSC er en væsentlig leverandør af forskningsbaseret undervisning til en bred portefølje af studier som omfatter bachelor, kandidat og ph.d. supervision og undervisning, samt  executive uddannelse inden for (Responsible) Management/Leadership; Corporate Responsibility and Sustainability; Business and Development (med vægt på nye økonomier/vækstøkonomier såvel som (social) entrepreneurship og innovation); og Organisational Communication (Corporate Communication, Strategic Communication, Marketing Communication, Leadership Communication, Communication and Digital Transformations, International Business Communication).

MSC er beliggende i CBS' Dalgas Have Campus. Dog vil alle medarbejdere først være fysisk samlede i midten af august 2017. Indtil da vil en del af MSC forblive i CBS' Porcelænshave Campus. MSC's elektroniske identitet er under opbygning og forventes at være oppe at køre i midten af februar.
 

Sidst opdateret: Communications // 17/12/2017