CBS skal have ny bestyrelsesformand og nyt eksternt bestyrelsesmedlem

Nyheder

CBS’ indstillingsorgan søger en ny bestyrelsesformand og et nyt eksternt bestyrelsesmedlem. Læs mere om, hvordan du kan bidrage til processen.

 
04/02/2019

 

CBS

Den nye bestyrelsesformand skal tiltræde d. 1. juli 2019 og afløser den nuværende formand, Karsten Dybvad, der udtræder af bestyrelsen efter udløb af sin funktionsperiode d. 30. juni 2019.

Det nye eksterne medlem skal indtræde i bestyrelsen hurtigst muligt og afløser Lisbet Thyge Frandsen, der udtrådte af bestyrelsen d. 30. juni 2018 efter udløb af sin funktionsperiode.

Indstillingsorganet har sammen med bestyrelsen udarbejdet en kompetenceprofil for den nye bestyrelsesformand og det nye eksterne bestyrelsesmedlem. På baggrund af kompetenceprofilen vil indstillingsorganet søge efter kandidater, der opfylder profilerne og indstille dem til CBS’ udpegningsorgan. Udpegningsorganet vil træffe den endelige beslutning om at tilbyde en kandidat at indtræde i CBS’ bestyrelse som nyt eksternt medlem og udpege en ny bestyrelsesformand til ministerens godkendelse.

CBS og indstillingsorganet inviterer alle, der har forslag og ideer til kandidater, som kan udfylde de to pladser i bestyrelsen, til at sende dem til indstillingsorganets sekretariat, så de kan indgå i de videre overvejelser.

Læs mere om kompetenceprofilerne og hvordan du kan bidrage til processen her.

Sidst opdateret: Communications // 05/02/2019