CBS igangsætter undersøgelse af landbrugsrapport

Den seneste tids omfattende kritik af den såkaldte landbrugsrapports tilblivelse får nu CBS til at sætte en grundig undersøgelse i gang af rapporten og dens tilblivelse. Det blev besluttet i dag på et møde mellem CBS’ ledelse og repræsentanter for forskningsmiljøet på CBS, Akademisk Råd.

12/12/2016

CBS igangsætter nu en undersøgelse af den omdiskuterede landbrugsrapport. Undersøgelsen sker gennem CBS’ forskningspraksisudvalg, som kan undersøge om god videnskabelig praksis er blevet fulgt.

Beslutningen blev truffet mandag på et møde i Akademisk Råd, hvor både CBS’ ledelse og medlemmer for forskningsmiljøet er repræsenteret. Iværksættelsen af undersøgelsen sker øjeblikkeligt.

"Mediedækningen har rejst en stribe relevante spørgsmål om, hvordan arbejdet med landsbrugsrapporten er foregået og om god forskningsskik er overholdt. Direktion og Akademisk Råd beder derfor omgående CBS´ forskningspraksisudvalg om at sætte en undersøgelse af rapporten i gang," siger rektor Per Holten-Andersen.

Akademisk Råd har i sin begrundelse for at få undersøgt den foreliggende rapport fokuseret på følgende punkter:

  • Der er muligvis foretaget biased selektion af data og resultater
  • Der er indikation af en generel interessekonflikt, herunder irt. om bevillingsgiver har forfattet dele af rapporten
  • Finansieringskilden/bevillingsgiver til projektet er tilsyneladende ikke korrekt angivet
  • Bidragsydere, der har bidraget substantielt, er muligvis udeladt fra forfatterlisten   
  • Der mangler formentlig kildeangivelser

Akademisk Råd er nedsat iht. universitetsloven og består på CBS af 13 medlemmer fra det akademiske miljø plus CBS øverste ledelse. Rektor er valgt formand for Akademisk Råd. Rådets funktion er bl.a. at koordinere samarbejde mellem ledelsen på CBS og det forskningsfaglige miljø.

Akademisk Råd har blandt andet til opgave at ”udtale sig til rektor i spørgsmål vedrørende forskningsfrihed, forskningsintegritet, videnskabelig etik og god videnskabelig praksis”.  Den mulighed har rådet mandag benyttet sig af.

"Sagen er særdeles skadelig for CBS’ omdømme og vi kan ikke leve med den mistanke, den rejser, om CBS som forskningsinstitution og kvaliteten af det øvrige forskningsarbejde fra flere end 670 forskere. Vi ser derfor frem til at få vurderet rapporten," siger næstformand for Akademisk Råd professor Keld Laursen.

Praksisudvalget går i gang med at behandle klagen, så snart der foreligger en konkret officiel anmeldelse. Udvalget vil blive anmodet om at arbejde så hurtigt som muligt. CBS forventer, at udvalget har afsluttet sit arbejde i løbet af foråret 2017.
 

For flere oplysninger kontakt rektor Per Holten-Andersen (via kontorchef Martin Kramer-Jørgensen, email: mj.ls@cbs.dk, telefon 3815 2062) eller næstformand for Akademisk Råd professor Keld Laursen, email kl.ino@cbs.dk eller telefon 38152565. Du kan også gå via CBS' pressekontakt.

Sidst opdateret: Communications // 15/12/2016