CBS og DTU går sammen om at løse samfundsudfordringer

CBS og DTU indgår et strategisk samarbejde om kandidat- og masteruddannelser, studenterprojekter og fælles forskningsprojekter. Mere tværfaglighed styrker Danmarks konkurrenceevne og giver bedre muligheder for at bidrage til at løse nogle af de store samfundsudfordringer.

17/12/2020

Unsplash
Foto: Unsplash

Et nyt strategisk samarbejde mellem CBS og DTU styrker relationen mellem de to universiteter, når det kommer til både uddannelse, forskning og innovation. De to universiteter vil bidrage til Danmarks førerposition inden for den digitale og grønne omstilling ved at uddanne kandidater sammen og skabe forskningsbaserede løsninger på tværs af fagmiljøer. Ambitionen er at styrke Danmarks konkurrenceevne og give bedre mulighed for at løse nogle af de store samfundsudfordringer. Samarbejdet er koncentreret om fælles tiltag inden for emner som digitalisering, teknologi, bæredygtighed og grøn omstilling og bliver en realitet allerede i løbet af det nye år.

Per Falholt, formand for DTU’s bestyrelse, siger om samarbejdet:

“For at nå FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling kræver det, at vi samarbejder på tværs af universiteter og med erhvervslivet og myndigheder om at få forskning og innovation til at blive til nye konkrete løsninger. Flere virksomheder efterspørger i stigende grad kandidater med både teknologi- og forretningsforståelse, og netop ved at bringe DTU’s kompetencer inden for teknologi sammen med CBS’ erhvervsøkonomiske kompetencer kan vi få sat universiteternes forskellige styrker i spil inden for både forskning og uddannelse.”

Formand for CBS’ bestyrelse, Torben Möger Pedersen udtaler:

”CBS og DTU er de to danske universiteter, der leverer flest kandidater til virksomhederne i den private sektor.  Virksomhederne har brug for kandidater med stærke tværfaglige kompetencer inden for teknologi, innovation, økonomi og ledelse. Der er brug for fælles forskningsindsatser, hvis vi skal levere løsninger på de store udfordringer og muligheder, som den digitale transformation og den grønne omstilling giver for dansk erhvervsliv. ”

Begge bestyrelsesformænd ser det nye samarbejde som et godt eksempel på en konkret udmøntning af ambitionerne om mere samarbejde blandt de danske universiteter, der fornylig blev meldt ud i form af 4 mål og 14 initiativer af universiteternes samarbejdsorganisation, Danske Universiteter, og som netop går ud på mere samarbejde. Samtidig forventer bestyrelsesformændene, at initiativet vil have en positiv effekt på regeringens nye forskningsstrategi for, hvordan Danmark lever op til klimaambitionerne og den grønne omstilling.
 

Hvad går samarbejdet ud på? 


•    Samarbejde om kandidatuddannelser
Studerende vil kunne gennemføre enten et DTU ”teknologisemester” eller et CBS ”business-semester” som en del af deres kandidatuddannelse. Studerende, der gennemfører et sådan semester på kandidatuddannelsen, vil modtage et fælles eksamensbevis fra CBS og DTU.

•    Fælles masteruddannelser
CBS og DTU vil også arbejde på at etablere to nye fælles masteruddannelser i henholdsvis Green Transition Management og Digital Transformation Management. De to initiativer på efteruddannelsesområdet har hver sit fokus, men vil begge indeholde fag inden for emnerne:  digitalisering, teknologi, erhvervsliv og samfund. I modsætning til en klassisk MBA, kan disse masteruddannelser opbygges fleksibelt både i afvikling og indhold, hvilket skal tilgodese efterspørgslen fra erhvervslivet.

•    Samarbejde om studenterprojekter

Samarbejdet om kandidatuddannelserne suppleres desuden af flere store, fælles og meritgivende projekter, som de studerende kan deltage i. Derudover opretter CBS og DTU en ny fælles ”grand challenge”, hvor en gruppe CBS- og DTU-studerende kan arbejde med store samfundsmæssige problemstillinger, som fx grøn omstilling, kunstig intelligens eller bekæmpelse af epidemier. Projekterne skabes i samarbejde med erhvervslivet.

•    Fælles forskningsprojekter
CBS og DTU vil også styrke den fælles indsats inden for forskningen, og her er der særligt fokus på forskning, der bidrager til den grønne omstilling. I nærmeste fremtid identificeres de områder, hvor de to universiteter i det kommende år kan udforme fælles ansøgninger til større forskningspuljer – nationale så vel som internationale. 

Læs mere om DTU her

Læs mere om CBS her

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 17/12/2020