CBS’ Årsrapport 2019 er klar

Resultatet er et overskud, hvilket giver rum til at indfri CBS nye strategiske ambitioner. Læs mere om året der gik i årsrapporten.

01/05/2020

Foto: Bjarke MacCarthy
Foto: Bjarke MacCarthy

Nedslag i 2019:

Økonomi
Resultatet for 2019 er et overskud på 58 mio. kr. Overskuddet er blandt andet et udtryk for, at CBS’ basismidler til forskning er blevet forhøjet med knap 68 mio. kr. i 2019. På sigt vil de øgede indtægter blive omsat til flere aktiviteter inden for forskning og uddannelse - og CBS kan sætte kraft bag de nye strategiske ambitioner. Det er fortsat planen at nedbringe egenkapitalen, og CBS budgetter derfor med underskud i årene 2021-2023.

Uddannelse
CBS har gennemført en bred analyse af, hvilke kompetencer en CBS-dimittend skal besidde. Der er nu skitseret en række kompetencer med titlen Nordic Nine, som afspejler de prioriteter, der er typiske for de nordiske samfund. Dette arbejde vil indgå i CBS’ kommende strategi.

Antallet af CBS-kurser, der berører innovation og entreprenørskab er steget de seneste år. Det afspejler et ønske om, at de studerendes erfaringer med egen virksomhed i højere grad knyttes
til den akademiske læring på studiet, så de to ting kan understøtte hinanden.

Forskning
CBS tiltrak i 2019 133 mio. kr. i ekstern finansiering. Det udgør det tredjehøjeste årlige hjemtag hidtil kun overgået af 2012 og 2018. Herudover har CBS styrket den internationale rekruttering af toptalenter ved at udarbejde en ny og fælles model for tenure track. Den sikrer, at adjunkter – der lever op til særlige kvalitetskrav – har udsigt til fastansættelse som lektor.

Læs CBS’ Årsrapport 2019 her

For flere informationer kontakt Universitetsdirektør Kirsten Winther Jørgensen, kwj.ls@cbs.dk.

Sidst opdateret: Communications // 04/04/2022