CBS åbner for nye samarbejder med Danske Bank

Efter et års samarbejdspause mellem CBS og Danske Bank bliver det nu igen muligt at indgå nye forsknings- og uddannelsessamarbejder med banken.

20/11/2019

Foto: Bjarke MacCarthy
Foto: Bjarke MacCarthy

CBS har besluttet igen at åbne for nye samarbejder med Danske Bank. Bag beslutningen står CBS’s bestyrelse, der på et bestyrelsesmøde fredag den 15. november tilsluttede sig en indstilling om at genoptage samarbejdet i fuldt omfang. Det var afsløring af hvidvask-sagen, der sidste efterår fik CBS til midlertidigt at stoppe for indgåelse af nye samarbejder med Danske Bank.

- Vores betingelse for at indlede nye samarbejder med banken har været, at der skulle udpeges en ny topledelse, der skal arbejde for at genskabe den tabte tillid til banken. De betingelser er nu opfyldt, og CBS er derfor igen klar til at indgå i nye samarbejder med Danske Bank, siger rektor Nikolaj Malchow-Møller.

I indstillingen til CBS’s bestyrelse står: ”Det er fortsat rektors og formandens vurdering, at med valg af ny bestyrelse, afskedigelse af en række direktører og udpegning af ny administrerende direktør samt en klar afstandtagen fra tidligere praksis og fokus på genopbygning af tilliden til Danske Bank, er forholdene i Danske Bank nu ændret i en grad, så CBS’ relationer til Danske Bank bør normaliseres.

Samfundsmæssig rolle

CBS er, som andre universiteter, forpligtet til at udvikle viden og stille den til rådighed for samfundet. Som erhvervsuniversitet har CBS blandt andet et af Danmarks stærkeste forskningsmiljøer inden for finansiering samt en række vigtige finansieringsuddannelser. Mange af CBS’s forskere og studerende følger derfor udfordringerne for den finansielle sektor tæt. 

- Som offentligt finansieret universitet ligger det os meget på sinde, at vi bidrager til en styrket og ansvarlig udvikling af erhvervslivet. Det bidrag sker blandt andet gennem samarbejder om forskning og uddannelse. Derfor er det også tilfredsstillende, at der igen er skabt grundlag for samarbejde med Danske Bank, siger rektor Nikolaj Malchow-Møller.

For flere oplysninger kontakt presseansvarlig journalist Mikael Koldby

 
 

 

Sidst opdateret: Communications // 04/04/2022